ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดพิธีปิดกิจกรรม “มหานครเกมส์ ครั้งที่ 14”


       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดพิธีปิดกิจกรรม “มหานครเกมส์ ครั้งที่ 14” ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โดยมีพิธีมอบเหรียญรางวัลกีฬาชนิดต่างๆ และมีการประกวดสแตนเชียร์และผู้นำเชียร์ มาในแนวคิดของวัฒนธรรม 4 ภาค โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มาในตัวแทนภาคเหนือ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศภาคใต้ คณะบริหารธุรกิจภาคอีสาน และคณะสัตวแพทย์ภาคกลาง ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เนประธานในการปิดงานครั้งนี้ มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ผลการประกวดสแตนเชียร์และผู้นำเชียร์รางวัลชนะเลิศตกเป็นของคณะบริหารธุรกิจ จบลงไปอย่างสวยงามประทับใจกับ “มหานครเกมส์ ครั้งที่ 14”

 

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

 

<< ย้อนกลับ