ข่าวสาร กิจกรรม

บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด ร่วมส่งเสริมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


          บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด ได้มอบเครื่องยนต์ดีเซล ยันม่าร์ จำนวน 3 ตัว ให้กับภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ณ Mahanakorn The Museum of Arts and Technology (MMAT) ในวันที่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โดยมีรศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยฯ ร่วมด้วย ผศ.ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และคณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับและเป็นตัวแทนในการรับมอบ  โดยทางบริษัท ยันม่าร์ เอส.พี จำกัด ได้มอบเครื่องยนต์ดีเซล ยันม่าร์ จำนวน 3 ตัว ให้กับภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ก็เพื่อใ้ช้ในการเรียนการสอน ทางภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอขอบพระคุณทางบริษัท ยันม่าร์ เอส.พี จำกัด ที่ให้ ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ และจะใช้เครื่องยนต์ดีเซล ยันม่าร์ ทั้ง 3 ตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

 

 

 

 

<< ย้อนกลับ