ข่าวสาร กิจกรรม

วันแห่งความสำเร็จ บัณฑิตมหานคร รุ่นที่ 25


http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-01-61/22-01-61_01.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-01-61/22-01-61_02.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-01-61/22-01-61_03.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-01-61/22-01-61_04.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-01-61/22-01-61_05.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-01-61/22-01-61_06.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-01-61/22-01-61_07.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-01-61/22-01-61_08.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-01-61/22-01-61_09.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-01-61/22-01-61_10.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-01-61/22-01-61_11.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-01-61/22-01-61_12.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-01-61/22-01-61_13.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-01-61/22-01-61_14.jpg

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 ณ บางกอกอารีน่า กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประสาทปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิต  มหาบัณฑิต และบัณฑิตหลักสูตรต่างๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของบัณฑิตทุกท่าน...

<< ย้อนกลับ