ข่าวสาร กิจกรรม

กิจกรรม "พัฒน์ PLUS"


        “พัฒน์ PLUS” Touch the idea
        กิจกรรมล่าสุด สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม “กล้าพัฒน์” Imagination Encircles the World มาแล้ว โดยกิจกรรมนี้ จะเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่กำลังจะขึ้นปี 3 ได้ต่อยอดความคิด สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ โดยเน้นความเป็นไปได้ในการออกแบบทางวิศวกรรม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทั้งความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ และทักษะ ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมได้เป็นอย่างดี
        รูปแบบกิจกรรมคือ จะมีการจัดกลุ่มร่วมระดมความคิด นำเสนอแนวคิดและผลงานทางวิศวกรรม จากโจทย์ที่ท้าทายและหลากหลาย และท้ายที่สุด แนวคิดและผลงานทั้งหมด จะถูกคัดเลือกเพื่อหากลุ่มที่ดีที่สุดของรุ่น โครงการนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00-16:00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-9883655 ต่อ 1139 สำนักคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

        ดูกำหนดการและตรวจสอบรายชื่อ
        Download กำหนดการกิจกรรม "พัฒน์ PLUS"
        Download รายชื่อ นศ. ที่จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม "พัฒน์ PLUS"

        *นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ที่ได้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม “กล้าพัฒน์” Imagination Encircles the World ทุกคน จะมีรายชื่อเข้าร่วม หากไม่มีรายชื่อ ติดต่อ สำนักคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้อง F901 อาคาร F ชั้น 9 โทร. 02-9883655 ต่อ 1139
        **โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาฝึกงาน** (ถ้าไม่เข้าร่วมจะไม่ผ่านฝึกงาน)

<< ย้อนกลับ