ข่าวสาร กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2558


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2558

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุุรกิจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาหลักสูตรสองภาษา และได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และชี้แจงนโยบาย และได้เป็นประธานมอบทุนประเภทต่างๆ ทั้งนี้ภายในงานได้มอบทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี โดยจะมอบให้กับนักศึกษาที่ผลการเรียนตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่ชนะเลิศการแข่ง ขัน ในรายการหุ่นยนต์ PLC Competition ชิงแชมป์ประเทศไทย ทุนสำนักประชาสัมพันธ์(Brand Ambassador) โครงการทุนมหานคร-ความรู้คือพลัง และมอบรางวัลสุดยอดผู้ใช้ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2557 จากนั้นได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แนะแนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ และการประกันคุณภาพการศึกษา และ อาจารย์เกรียง อิมามี ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ชี้แจงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยฯ และสุดท้ายเป็นกิจกรรมแนะนำทีมงานของสโมสรนักศึกษา เชิญรับชมภาพบรรยากาศค่ะ
หรือรับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ Click

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/07-08-58/1.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/07-08-58/2.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/07-08-58/3.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/07-08-58/4.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/07-08-58/5.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/07-08-58/6.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/07-08-58/7.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/07-08-58/8.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/07-08-58/9.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/07-08-58/10.jpg

 

 

<< ย้อนกลับ