ข่าวสาร กิจกรรม

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ดูงานนอกสถานที่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-10-60/17-10-60_01.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/18-10-60/18-10-60_02.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/18-10-60/18-10-60_03.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/09-10-60/09-10-60_04.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/09-10-60/09-10-60_05.jpg
   

        นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้เข้าร่วมกิจกรรม "ศึกษาดูงานด้านการจัดการอุตสาหกรรม" ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยในครั้งนี้ได้ไปศึกษาดูงาน 2 บริษัท ก็คือ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีคณาจารย์และนักศึกษา จำนวน 45 คนเข้าร่วมกิจกรรม
        โดยในช่วงเช้าได้ไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ(ประเทศไทย) จำกัด อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี และในช่วงบ่ายได้ไปไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งทั้ง 2 บริษัทนี้ถือเป็นบริษัทขนาดใหญ่และมีชื่อเสียง มีกำลังการผลิตสูงเป็นแบรนด์ที่คนทั่วไปส่วนใหญ่รู้จักกันเป็นอย่างดี ถือว่าเป็นโอกาสดีของนักศึกษาที่ได้เข้าไปศึกษาดูงานทั้ง 2 บริษัท เพราะสามารถนำความรู้ที่ได้ครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ต่อการทำงานในอนาคตได้ และยังเป็นการเพิ่มพูน เรียนรู้ประสบการณ์การจริงนอกห้องเรียนอีกด้วย
        การเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนั้น คณาจารย์ไม่ได้เพียงสอนทฤษฎีภายในห้องเรียน แต่ยังสอนผ่านประสบการณ์จริง เพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ และครั้งนี้ก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการทำธุรกิจสำหรับยุคปัจจุบันถือเป็นกิจกรรมดีๆ ที่คณะบริหารธุรกิจและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครสนับสนุนมาโดยตลอด...

<< ย้อนกลับ