ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกับบริษัท ยิบอินซอย จำกัด ทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล


http://www.mut.ac.th/uploaded/news/18-10-60/18-10-60_01.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/18-10-60/18-10-60_02.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/18-10-60/18-10-60_03.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/09-10-60/09-10-60_04.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/09-10-60/09-10-60_05.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/18-10-60/18-10-60_06.jpg
   

        คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกับ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ ห้องสโมสรอาจารย์ อาคาร E ชั้น 2 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้แทนในการลงนามครั้งนี้ ส่วนทางด้าน บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ได้รับเกียรติจาก คุณมรกต ยิบอินซอย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ เป็นผู้แทนในการลงนาม โดยมี ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล คณบดีคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณาจารย์ให้การต้อนรับ พร้อมพาเยี่ยมชมอาคาร Museum of arts and Technology และ อาคาร Q คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ…

<< ย้อนกลับ