ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดกิจกรรม “MUT FESTIVAL ครั้งที่ 1” เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนที่สนใจเข้าเยี่ยมชม


http://www.mut.ac.th/uploaded/news/20-11-60/20-11-60_01.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/20-11-60/20-11-60_02.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/20-11-60/20-11-60_03.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/20-11-60/20-11-60_04.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/20-11-60/20-11-60_05.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/20-11-60/20-11-60_06.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/20-11-60/20-11-60_07.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/20-11-60/20-11-60_08.jpg
   

        คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรม “MUT FESTIVAL ครั้งที่ 1” ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครให้การต้อนรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในครั้งนี้ ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
        กิจกรรม “MUT FESTIVAL ครั้งที่ 1” นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมพร้อมร่วมกิจกรรมภายในงาน ณ อาคารสถาบันนวัตกรรมมหานคร (MII) ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิเช่น ห้องปฏิบัติการ Cooking Science , การเรียนรู้ภายในห้อง Hydrolic , โครงงานนวัตกรรมของคณาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครที่น่าใจ  กิจกรรมต่างๆหน้าเวที การแข่งขันรถบังคับและหุ่นยนต์เตะฟุตบอลจากผลงานนักศึกษา และตลาดนัดMUT Market  รวมทั้งผู้ที่เข้าร่วมงานยังมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับรุ่นพี่ของแต่ละคณะอีกด้วย
        ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย จากภาควิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ซึ่งน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถที่จะเลือกเยี่ยมชมตามความสนใจของตนเองได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมในส่วนของ ภาควิชาวิศว 3 สาขา คือ เครื่องกล โยธา และไฟฟ้ากำลัง คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดดเด่นด้วยมาริโอ้ 8 บิต ขนาด 5 เมตร หน้าตึก และเข้าชมส่วนต่างๆ ภายในอาคาร Q อาคารคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ น้องๆจะได้รับความรู้ต่างๆในส่วนงานบริหารพร้อมร่วมเล่น Beer Game และคณะสัตวแพทยศาสตร์ น้องๆ มีโอกาสได้สัมผัสกับสัตว์จริงๆ คือ ม้า วัว และแพะ รวมถึงลองขี่ม้า ฟังเสียงเต้นหัวใจของวัว และได้รับความรู้จากอาจารย์หมอ และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ปี 6 พร้อมตอบข้อสังสัยของน้องๆ ที่สนใจ
        กิจกรรมครั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และภาควิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับความรู้ และมีความสุขกับกิจกรรม “MUT FESTIVAL ครั้งที่ 1” เพราะความรู้นั้นไม่จำเป็นต้องมาจากทฤษฎีในหน้าหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่หาได้จากการลงมือทำ การปฏิบัติ และประสบการณ์จริง...

<< ย้อนกลับ