ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรม MUT TALK ครั้งที่ 3 เปิดโลกทัศน์ในมุมมองที่แตกต่าง


http://www.mut.ac.th/uploaded/news/09-10-60/09-10-60_08.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/09-10-60/09-10-60_02.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/09-10-60/09-10-60_03.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/09-10-60/09-10-60_04.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/09-10-60/09-10-60_05.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/09-10-60/09-10-60_06.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/09-10-60/09-10-60_07.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/09-10-60/09-10-60_01.jpg
   

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกับภาควิชาภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังจัดกิจกรรม "MUT TALK 3"  ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ Mahanakorn the Museum of Arts and Technology (MMAT) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
        โดยกิจกรรม "MUT TALK 3" ได้มีการอบรมให้ความรู้ใน 3 หัวข้อจากวิทยากร 3 ท่าน ในหัวข้อแรกนั้น คุณนคร จันทศร ที่ปรีกษาผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับหน้าที่เป็นวิทยากรในหัวข้อ “ผลักดันระบบราง อุปสรรคหรือโอกาส” โดยพูดภาพรวมในหลายมิติของระบบรถไฟในประเทศไทย ทั้งข้อดี ข้อเสีย รวมถึง รถไฟในประเทศไทยแตกต่างจากต่างประเทศอย่างไร บางอย่างเป็นสิ่งที่ผู้ฟังอาจจะยังไม่เคยรู้เลย ก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่ ก่อนจบการบรรยายมีการถามตอบกันระหว่างผู้ฟังและวิทยากรเพื่อตอบข้อสงสัยต่างๆ
        ในหัวข้อที่สอง ม.ล.ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด ดูคาติ (Ducati) ประเทศไทย รับหน้าที่วิทยากร บรรยายในหัวข้อ "Innovation Marketing" ซึ่งวิทยากรได้หยิบยกธุรกิจของตนเอง กึคือ ดูคาติ (Ducati) ที่ทำไมถึงประสบความสำเร็จ เพราะการทำธุรกิจอะไรก็ตามต้องมีความเป็นตัวของตัวเอง และมองกลุ่มเป้าหมายให้ออกเพื่อตอบโจทย์ความต้องการตรงนั้น การทำการตลาดยุคนี้จะนั่งวางแผนกลยุทธ์อยู่กับที่ไม่ได้ จำเป็นต้องออกไปเรียนรู้และสัมผัสจริง จึงจะประสบความสำเร็จในการทำการตลาดแบบยั่งยืน
        และหัวข้อสุดท้าย คุณภุมรินทร์ คำรื่น ผู้ตัดสิน FIFA สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยฯ รับหน้าที่วิทยากร ในหัวข้อ "ทุกๆเกมส์ เป็นเกมส์สุดท้ายในการตัดสินใจ" วิทยากรได้ถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ชีวิตคนเราสามารถลองทำได้หลายอย่าง มีประสบความสำเร็จบ้าง ผิดหวังบ้าง ต้องเจออุปสรรคบ้าง กว่าจะก้าวมายืน ณ จุดที่ตนเองได้ยืนทุกวันนี้ นั้นแสดงให้เห็นถึงความพยายาม การรู้จักพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ถือว่าเป็นรุ่นพี่หรือศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครที่ควรยึดถือแบบอย่างจริงๆ
        จากกิจกรรม MUT TALK ครั้งที่ 3 ถือว่าได้รับความรู้ในหลากหลายมิติ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ได้เปิดโลกทัศน์ในมุมมองที่แตกต่าง ได้รับความรู้ แนวทางในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงาน การทำธุรกิจ การเรียน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ต่อคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง...

<< ย้อนกลับ