ข่าวสาร กิจกรรม

IST มั่นใจปั้นบัณฑิตรู้จริงเรื่องเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ก้าวนำในยุคดิจิตอล


        คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รับมอบอุปกรณ์ ระบบเครือข่ายไร้สาย จากบริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการเรียนสอนสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญา ตรี และปริญญาโท รวมถึงการจัดการอบรมให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ให้ได้มีความรู้ทางด้านอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย HPE Aruba โดยสามารถคอนฟิกอุปกรณ์ได้เอง และยังต่อยอดในการทำงานร่วมกับระบบที่องค์กรแต่ละท่านดูแลอยู่ได้มากขึ้น
        นับเป็นอีกพันธกิจสำคัญของคณะ ที่ต้องการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรที่มีความรู้ความ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อต่อยอดความรู้ของบัณฑิตไอทีให้รู้จริงเรื่องเทคโนโลยี มีความคิด สร้างสรรค์ก้าวนำในยุคดิจิตอล สำหรับบริษัท ไอที กรีน จำ กัด (มหาชน) ถือเป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ด้านไอทีระดับองค์กรในกลุ่ม Security, Networking, Datacenter และ Infrastructure ของแบรนด์ชั้นนำระดับโลก...

<< ย้อนกลับ