ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติประจำปี 2560


        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา เนื่องในโอกาสวันแม่ แห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเป็น ประธานในกิจกรรมครั้งนี้ กิจกรรมถูกจัดขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ Mahanakron The Museum of Arts and Technology (MMAT) โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร/เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และชมรมจักรยานของชาวหนองจอก ชมรมคนชานเมือง  เข้าร่วม กิจกรรมเป็นจำนวนมาก
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดงานเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนานพระองค์ได้อุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยได้พระราชทาน ความช่วยเหลือพสกนิกรผู้ยากไร้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆ ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน และทรงปฏิบัติ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่  ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา เป็นที่ประจักษ์และประทับอยู่ในใจของพสกนิกร และก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติ และประชาชนตลอดมา
        คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร/เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอน้อมถวายพระพรชัยมงคล ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ให้ทรงพระเกษม สำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง และมีพระชนมมายุยิ่งยืนนาน สถิตย์เป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทยสืบไป...

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-08-60/12-08-60_16.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-08-60/12-08-60_17.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-08-60/12-08-60_18.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-08-60/12-08-60_01.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-08-60/12-08-60_02.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-08-60/12-08-60_03.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-08-60/12-08-60_04.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-08-60/12-08-60_05.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-08-60/12-08-60_06.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-08-60/12-08-60_07.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-08-60/12-08-60_08.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-08-60/12-08-60_09.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-08-60/12-08-60_10.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-08-60/12-08-60_11.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-08-60/12-08-60_12.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-08-60/12-08-60_13.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-08-60/12-08-60_14.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-08-60/12-08-60_15.jpg

<< ย้อนกลับ