ข่าวสาร กิจกรรม

MUT สนองนโยบายรัฐ อาเซียนดิจิทัลฮับ เปิดศูนย์ Zimbra Innovation Center


        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หรือ MUT (เอ็มยูที) ประกาศความร่วมมือกับ ซินนาคอร์ (Nasdaq : SYNC) บริษัทชั้นนำด้านไอทีจากสหรัฐอเมริกา เปิดศูนย์นวัตกรรมซอฟท์แวร์ Zimbra Innovation Center เพื่อพัฒนาระบบการเรียนและการสอนแก่กลุ่มนักศึกษา มุ่งเน้นสร้างทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ นำไปสู่การพัฒนาซอฟท์แวร์ ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของภาคเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเครือข่ายดิจิทัลแห่งภูมิภาคเอเชียะวันออกเฉียงใต้
        รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หรือ MUT เปิดเผยว่า “บุคลากรด้านไอทีของประเทศไทย เป็นที่จับตามองของต่างประเทศ ทั้งในด้านศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ การนำระบบการเรียนรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้ความสามารถของบุคลากรไทยเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด สามารถแข่งขัน และก้าวสู่การเป็นผู้นำของภูมิภาคได้อย่างแท้จริง การร่วมมือกับ บริษัทยักษ์ใหญ่ชั้นนำด้านไอทีจากสหรัฐอเมริกาอย่าง ซินนาคอร์ เป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะทำให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย ดิจิทัลฮับ ได้รวดเร็วขึ้น”
        ศูนย์นวัตกรรมซอฟท์แวร์ Zimbra Innovation Center รวบรวมองค์ความรู้ชั้นนำจากทั่วโลก ตั้งแต่ระบบปฎิบัติการลีนุกซ์ ระบบเสมือนจริง ระบบปฏิบัติการจัดส่งข้อความ Zimbra ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเครือข่าย รวมทั้ง ให้บริการฝึกอบรมเชิงเทคนิคและปฏิบัติการให้แก่วิศวกรด้านไอที พร้อมรับประกาศนียบัตรรับรองจากคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
        นายเบรนท์ ริเมส รองประธานบริหารฝ่ายขายและการตลาด ของซินนาคอร์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีชื่อเสียงในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาชั้นนำจากประเทศอังกฤษและยุโรป ทำให้มั่นใจได้ว่า ศูนย์นวัตกรรมซอฟท์แวร์ Zimbra Innovation Center จะช่วยเสริมศักยภาพด้านไอทีให้แก่บุคลากรและนักศึกษา นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
        สำหรับผู้สนใจใช้บริการ ศูนย์นวัตกรรมซอฟท์แวร์ Zimbra Innovation Center สามารถติดตามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โทรศัพท์ 02-988-3666 ต่อ 4115 อีเมล์ prit@gmail.com เว็บไซต์ http://www.it.mut.ac.th

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/07-08-60/07-08-60_01.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/07-08-60/07-08-60_02.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/07-08-60/07-08-60_03.jpg
   

<< ย้อนกลับ