ข่าวสาร กิจกรรม

ม.เทคโนโลยีมหานคร จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10


        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระ ชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเชิดชูพระเกียรติคุณ อันเป็นการ น้อมถวายแด่พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงมีพระชนมายุ ยิ่งยืนนาน  
        นอกจากนี้ ทางสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ยังได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในรูปแบบโครงการให้บริการแก่สังคมอย่างต่อเนื่องโดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมในโครงการเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย อีกทั้งยีงเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ณ โรงเรียนสุเหร่านาตับ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ภายใต้วัตถุประสงค์สำคัญ คือ การคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมของชุมชนเขตหนองจอกเป็นสำคัญ เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา...

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/27-07-60/27-07-60_01.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/27-07-60/27-07-60_02.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/27-07-60/27-07-60_03.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/27-07-60/27-07-60_04.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/27-07-60/27-07-60_05.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/27-07-60/27-07-60_06.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/27-07-60/27-07-60_07.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/27-07-60/27-07-60_08.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/27-07-60/27-07-06_09.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/27-07-60/27-07-60_10.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/27-07-60/27-07-60_11.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/27-07-60/27-07-60_12.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/27-07-60/27-07-60_13.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/27-07-60/27-07-60_14.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/27-07-60/27-07-60_15.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/27-07-60/27-07-60_16.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/27-07-60/27-07-60_17.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/27-07-60/27-07-06_18.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/27-07-60/27-07-60_19.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/27-07-60/27-07-60_20.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/27-07-60/27-07-60_21.jpg
   

<< ย้อนกลับ