ข่าวสาร กิจกรรม

“ทีมฝนหลวง” แชมป์ RDC2017


กล้าคิด และกล้าที่จะทำ...เปเล่-ธัญญรัตน์ หนึ่งในสมาชิก “ทีมฝนหลวง” แชมป์ RDC2017

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ร่วมเข้าแข่งขันและได้รับรางวัลทุกรางวัล จากการการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (Robot Design Contest 2017: RDC2017) ภายใต้แนวคิด “รัชกาลที่ 9 กับการเกษตร”    จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อค้นหานักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของไทยเข้าแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติที่ประเทศจีน IDC (International Design Contest) Robocon 2017 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ ซึ่งผลการแข่งขันผู้ชนะและได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันระดับนานาชาติ คือ “ทีมฝนหลวง” ซึ่งหนึ่งสมาชิกภายในทีมมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คือ นาย ธัญญรัตน์ หงษ์คงคา สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 1  ส่วนรางวัล The Best Design  ทีมหญ้าแฝก ซึ่งหนึ่งสมาชิกภายในทีมมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คือ นางสาว นพรัตน์ อดุลจิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2
        นายธัญญรัตน์ หงษ์คงคา หรือ เปเล่ หนึ่งในสมาชิกทีม “ทีมฝนหลวง” เล่าถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ว่า “นอกเหนือจากการแสดงศักยภาพทางความคิดและความสามารถเพื่อพัฒนาหุ่นยนต์แล้ว จากการแข่งขันผมยังได้เพื่อน ได้ความรู้ และการแก้ปัญหากับโจทย์ที่ได้มา ซึ่งจากที่ผมได้เรียนวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ที่ม.เทคโนโลยีมหานคร ผมสามารถนำมาปรับใช้ในการแข่งขันทั้ง ทักษะการคิดเป็นกระบวนการ และแนวคิดการแก้ปัญหา ที่สำคัญรุ่นพี่และอาจารย์ทุกท่านเป็นที่ปรึกษาที่มากเลยครับ”
        สุดท้าย เปเล่ ยังได้ฝากถึงน้องๆ ที่อยากเรียนวิศวกรรม ที่ MUT ว่า การเรียนวิศวกรรม ไม่ใช่เรื่องยากขอให้เรามีความตั้งใจ และที่สำคัญอยากให้น้องๆ กล้าคิด และกล้าที่จะทำ...
        ขอบคุณรุ่นพี่ที่ที่คอยให้คำปรึกษา
         1. นาย สาโรจน์ เลิศล้ำสมบัติ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 4  TongYang Lertlumsombat
         2. นายอธิวัฒน์ ภูชำนิพัฒนนันท์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 4 Topp Athiwat-ม

   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-07-60/21-07-60_16.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-07-60/21-07-60_17.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/21-07-60/21-07-60_18.jpg
   

<< ย้อนกลับ