ข่าวสาร กิจกรรม

Update: กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และวันเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 และกำหนดการสัปดาห์ Orientation Week 3 คณะ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ) : วันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และวันเปิดเรียน: ประจำปีการศึกษา 2560
คลิก
Download ดูกำหนดการ

 
 
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/09-07-60/09-07-60_01.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-07-60/BU_O-Week_2560.jpg    

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-07-60/IST_O-Week_2560.jpg
   

<< ย้อนกลับ