ข่าวสาร กิจกรรม

MBA TALK


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดกิจกรรม “MBA Mahanakorn Talk ครั้งที่ 1” ส่งเสริมธุรกิจในยุค 4.0

        คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดกิจกรรม “MBA Mahanakorn Talk ครั้งที่ 1” โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เข้าร่วมฟังบรรยายด้วย และได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.จิรยุทธ์ มหัทธนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวเปิดงาน กิจกรรมถูกจัดขึ้น ณ อาคาร Mahanakron The Museum of arts and Technology ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560  มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
        กิจกรรม “MBA Mahanakorn Talk ครั้งที่ 1”ถูกจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “การสร้างแบรนด์ธุรกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดยมีวิทยากร คือ คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ ประธานบริหารด้านสร้างสรรค์กลยุทธ์และนวัตกรรม บริษัท Y&R (Thailand) จำกัด ซึ่งในหัวข้อการบรรยายครั้งนี้ทำให้ผู้ที่เข้าร่วมฟังบรรยายสามารถนำไปปรับใช้ หรือประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นประโยชนสูงสุด ในส่วนของคณาจารย์ก็สามารถนำไปปรับใช้เพื่อการเรียนการสอน หรือการลงทุนธุรกิจในอนาคต ในส่วนของบุคลากรสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงาน หรือการประกอบกิจการส่วนตัว และนักศึกษานำมาปรับใช้เพื่อการเรียน รวมถึงต่อยอกอาชีพในอนาคตได้ จะเห็นได้ว่าเรื่องของ “การสร้างแบรนด์ธุรกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0” เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆ แต่มักจะไม่มีใครนึกถึงหรือคิดต่อยอด
        คณะบริหารธุรกิจ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้เสมอเพื่อสร้างเสริมความรู้ สร้างประโยชน์ ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพราะความรู้ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่เพียงในห้องเรียน การเรียนรู้ไม่มีคำว่าสิ้นสุดเนการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้ตลอดเวลา...

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-07-60/24-07-60_01.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-07-60/24-07-60_02.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-07-60/24-07-60_03.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-07-60/24-07-60_04.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-07-60/24-07-60_05.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-07-60/24-07-60_06.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-07-60/24-07-60_07.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-07-60/24-07-60_08.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-07-60/24-07-60_09.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-07-60/24-07-60_10.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-07-60/24-07-60_11.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-07-60/24-07-60_12.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-07-60/24-07-60_13.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-07-60/24-07-60_14.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-07-60/24-07-60_15.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-07-60/24-07-60_16.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-07-60/24-07-60_17.jpg

<< ย้อนกลับ