ข่าวสาร กิจกรรม

MUT ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน MHCon2017


MUT ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน MHCon2017 งานสัมมนาด้านไซเบอร์ที่มีคนพูดถึงกันมากที่สุด

        งาน Meet the Hacker 2017 หรือ MHCon2017 ซึ่งเป็นงานสัมมนาที่รวมตัว Hacker   เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ แชร์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคนิค ใหม่ๆที่น่าสนใจด้าน Cyber Security จากผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ระดับโลก  ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นในธีม Secure Thailand Cyberspace with Cyber Threat Intelligence (CTI) โดยจะมีวิทยากรจากทั่วโลกมาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ทางด้าน Cyber security ณ หอประชุม TOT แจ้งวัฒนะ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีท่านพลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ เข้าร่วมงานสัมมนา MHCon2017 ในครั้งนี้ด้วย
        สำหรับงานสัมมนาในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้มีโอกาสเข้าร่วมในการจัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตรปริญญาตรี โทและเอก และนอกจากนี้ยังมีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมในงานสัมมนา MHCon2017 ครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
        ใครพลาดงานดีๆ แบบนี้ สามารถติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/mhconthailand/  หรือ #MHCon2017...

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/23-07-60/23-07-60_03.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/23-07-60/23-07-60_04.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/23-07-60/23-07-60_05.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/23-07-60/23-07-60_06.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/23-07-60/23-07-60_07.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/23-07-60/23-07-60_08.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/23-07-60/23-07-60_09.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/23-07-60/23-07-60_10.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/23-07-60/23-07-60_11.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/23-07-60/23-07-60_12.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/23-07-60/23-07-60_13.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/23-07-60/23-07-60_14.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/23-07-60/23-07-60_15.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/23-07-60/23-07-60_16.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/23-07-60/23-07-60_17.jpg

<< ย้อนกลับ