ข่าวสาร กิจกรรม

ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายความอาลัยจากดวงใจชาว MUT


        MUT รวมใจร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมทำดอกไม้จันทน์ ถวายพระองค์ท่านด้วยมือของตัวเอง เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยสำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร การจัดโครงการการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้ร่วมมือร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายพระองค์ท่านด้วยมือของตัวเอง เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และยังเป็นการดำเนินตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องของความพอเพียงด้วย โดยการดัดแปลงนำเปลือกข้าวโพดมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทน์ ซึ่งนอกจากมีความสวยงาม และที่สำคัญยังเป็นการดำเนินตามแนวพระราชดำริของพระองค์ ในเรื่องความพอเพียง โดยนำวัสดุจากพืชผลการเกษตรที่เหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ และสร้างรายได้หมุนเวียน กลับสู่เกษตรกรอีกทำงหนึ่ง ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาสอนการทำดอกไม้จันทน์ ก็คือ พันเอกหญิง ถนอมศรี เสนทอง พร้อมด้วยทีมงาน โครงการครั้งนี้มีทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่/บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่าร้อยคน...ชมภาพบรรยากาศคะ

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_001.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_002.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_003.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_004.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_005.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_006.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_007.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_008.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_009.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_010.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_011.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_012.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_013.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_014.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_015.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_016.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_017.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_018.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_019.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_020.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_021.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_022.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_023.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_024.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_025.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_026.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_027.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_028.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_029.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_030.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_031.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_032.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_033.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_034.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_035.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_036.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_037.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_038.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_039.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_040.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_041.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_042.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_043.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_044.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_045.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_046.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_047.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_048.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_049.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_050.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_051.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_052.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_053.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_054.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_055.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_056.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_057.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_058.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_059.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_060.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_061.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_062.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_063.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_064.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_065.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_066.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_067.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_068.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_069.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_070.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_071.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_072.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_073.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_074.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_075.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_076.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_077.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_078.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_079.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_081.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_082.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_083.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_084.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_085.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_086.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_087.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_088.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_089.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/22-06-60/22-06-60_090.jpg
   

<< ย้อนกลับ