ข่าวสาร กิจกรรม

“ก๊อปโค้ดคำตอบ ติ๊กถูกใน stackoverflow มาใช้ก็โดนแฮกได้”...อย่างนี้ก็ได้หรอ?


อยากรู้ต้องไม่พลาดสัมมนา "Penetration Testing Methodologies and Standards"

        เพราะประสบการณ์และการเรียนรู้ ไม่ได้มีอยู่แค่ในห้องเรียน MUT ฉีก..ความคิดเดิมๆ ของการเรียนแบบเก่าๆ เปิดโลกกว้างเข้าใจศาสตร์การเรียนรู้แบบสากล...จากแค่ตำราเล่มเดิมคงไม่พอ ต้องเพิ่มเติมด้วยทักษะการคิดสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีพร้อมเข้าใจการเปลี่ยนแปลง...โดยเฉพาะด้าน Cyber Security กับกิจกรรมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ "Penetration Testing Methodologies and Standards" บรรยายและสาธิตจากเพจชื่อดัง “สอนแฮกเว็บแบบแมวๆ”
        “ถ้าอยากจะทดสอบการเจาะระบบต้องทำอย่างไร”....จากคำถามกลายเป็นคำตอบ ที่หลายๆ คนอยากรู้ บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดบ้าน MUT จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ โดยทีมงานจากเพจดัง "สอนแฮกเว็บแบบแมวๆ" เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Penetration testing methodology and standards" พร้อมตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการทดสอบเจาะระบบอย่างถูกกฎหมาย Pentest (penetration test) และการ exclusive hacking showcase การสาธิตวิธีการตรวจจับการโจมตีบนระบบเครือข่ายไร้สาย สาธิตการเขียนโปรแกรม Python เพื่อทดสอบการโจมตีบริการบนระบบเครือข่าย งานนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนารวมตัวกันแน่นห้อง TRUE LAB@MUT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครกันเลยทีเดียว
        ผศ. ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล คณะบดีคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เล่าถึงการรวมตัวของนัก Cyber Security จำนวนมากในวันนี้ เนื่องจากทางหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เปิดหลักสูตรใหม่ สาขาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำ Pentest, ประโยชน์ของการทำ Pentest , ระเบียบหรือวิธีการที่นำมาใช้ในการทดสอบเจาะระบบ รวมถึงมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ,หากเจ้าของธุรกิจอยากจะทำการทดสอบจะต้องทำอย่างไร และถ้าหากอยากจะเป็นนักเจาะระบบได้จะต้องทำอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างกระบวนการ Pentest แบบง่ายๆ ทำตั้งแต่ต้นจบจบ ผู้สนใจสนใจไปติดตามต่อกันได้ที่เพจ Mahanakorn Network Research Laboratory
        https://www.facebook.com/mnrlaboratory/

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-06-60/19-06-60_1.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-06-60/19-06-60_2.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-06-60/19-06-60_3.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-06-60/19-06-60_4.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-06-60/19-06-60_5.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-06-60/19-06-60_6.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-06-60/19-06-60_7.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-06-60/19-06-60_8.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-06-60/19-06-60_9.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-06-60/19-06-60_10.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-06-60/19-06-60_11.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-06-60/19-06-60_12.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-06-60/19-06-60_13.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-06-60/19-06-60_14.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-06-60/19-06-60_15.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-06-60/19-06-60_16.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-06-60/19-06-60_17.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-06-60/19-06-60_18.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-06-60/19-06-60_19.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-06-60/19-06-60_20.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-06-60/19-06-60_21.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-06-60/19-06-60_22.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-06-60/19-06-60_23.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-06-60/19-06-60_24.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-06-60/19-06-60_25.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-06-60/19-06-60_26.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-06-60/19-06-60_27.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-06-60/19-06-60_28.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-06-60/19-06-60_29.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-06-60/19-06-60_30.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-06-60/19-06-60_31.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-06-60/19-06-60_32.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-06-60/19-06-60_33.jpg
   

<< ย้อนกลับ