ข่าวสาร กิจกรรม

เยือนเมืองซีอาน สร้างสัมพันธ์ 2 สถาบัน MUT-NPU พร้อมปั้นวิศวกรอากาศยานและอวกาศ


        จากชื่อเสียงการสร้างดาวเทียมไทพัฒ ดาวเทียมดวงแรกที่สร้างขึ้นในประเทศไทยโดยคนไทย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศ ดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้สร้างขึ้น ทำให้เกิดความสัมพันธ์ด้านวิชาการมากมายกับหลายมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก  และหนึ่งในนั้นคือ Northwestern Polytechnical University (NPU) มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมอากาศยานและอวกาศ ตั้งอยู่ในเมืองหลวงเก่าของซีอาน ประเทศจีน
        โดยจากการเดินทางไปเยือนเมืองซีอานประเทศจีนของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ มีอยู่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูธรรม สาวิกันย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนานาชาติ เพื่อหารือในการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและการสร้างหลักสูตร Twinning Programmes คือ เรียน 2 ปีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT) และอีก 2 ปีที่ Northwestern Polytechnical University (NPU) ในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล ไปศึกษาต่อในหลักสูตร Aeronautical Engineering และ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ไปศึกษาต่อด้าน Electronics & Information Engineering ของมหาวิทยาลัย NPU นอกจากนี้ ยังมีแนวพัฒนางานวิจัยและทางวิชาการด้านอื่นๆ เช่นการเปิดสอนภาษาจีนที่ MUT สร้างความร่วมมือเชิงวิชาการ การปลูกพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมอากาศยาน การทำเครื่องบินขนาดเล็ก  ในรูปแบบค่ายเครื่องบินขนาดเล็ก ค่ายดาวเทียมขนาดเล็ก ให้กับเยาวชนไทยที่สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เรียนและอบรมฟรีที่ MUT  ในช่วงเดือนปิดเทอมนี้
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูธรรม สาวิกันย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT) เล่าถึงการเดินทางไปในครั้งนี้ว่า ในช่วงเดินทางไปเมืองซีอาน ประเทศจีนในครั้งนี้แตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมา  เมืองมีความน่าอยู่ สะอาด และน่าท่องเที่ยวโดยเฉพาะผู้ที่มีความสนใจในเรื่องอารยธรรมโบราณของประเทศจีน เมืองซีอาน (Xian) ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนซีอาน เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของโลกเมืองหนึ่ง  ซีอานมีประวัติอันยาวนานมากกว่า 3,100 ปี  เป็น 1 ใน 10 เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน มีความเจริญและใหญ่ที่สุดในส่วนตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน เป็นศูนย์กลางแห่งอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในตะวันตกเฉียงเหนือของจีน
        และสำหรับการสร้างความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของทั้งสองสถาบันที่จะพัฒนาความสามารถของเยาวชนที่มีความสนใจด้านการบิน ด้านวิศวกรรมอากาศยานและอวกาศ ซึ่งถือเป็นหลักสูตรเดียวในเมืองไทยที่จะสร้างให้บุคลากรด้านอากาศยานเต็มรูปแบบ รวมถึงการสร้างเครื่องบินซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างความมั่นคงได้ในอนาคต ผศ. ดร.ชูธรรม กล่าวทิ้งท้าย

On June 4-6, 2017, the Director of the MUT Bilingual Programme and the MUT Vice-Presidents (left-right) Asst.Prof.Dr.Chutham Sawigun, Asst.Prof. Dr.Panavy Pookaiyaudom, and Assoc.Prof. Dr.Vissanu Meeyoo visited Northwestern Polytechnical University (NPU) in China to launch the partnership programs including training programs and the twinning programmes in Aeronautical Engineering, and Electronics & Information Engineering as well as establishing a research institute at MUT.

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/18-06-60/18-06-60_chaina_01.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/18-06-60/18-06-60_chaina_02.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/18-06-60/18-06-60_chaina_03.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/18-06-60/18-06-60_chaina_04.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/18-06-60/18-06-60_chaina_05.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/18-06-60/18-06-60_chaina_06.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/18-06-60/18-06-60_chaina_07.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/18-06-60/18-06-60_chaina_08.jpg

<< ย้อนกลับ