ข่าวสาร กิจกรรม

เปิดโลกโครงงานวิศวกรรม ครั้งที่ 13


เปิดโลกโครงงานวิศวกรรม ครั้งที่ 13

โค้งสุดท้าย ประกาศผลรางวัลในงานเปิดโลกโครงงานวิศวกรรม ครั้งที่ 13 ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าว เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา ความสามารถ และการแสดงศักยภาพของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร "นักศึกษามหานคร คิดเป็น ทำจริง" โดยมีผลการประกวดสรุปดังนี้

รางวัลชนะเลิศ โครงงานดีเด่น ได้แก่ ผลงาน การควบคุมยานพาหนะแบบล้อเดียว ผลงานของ นายธนะนันท์ ถิระโชติกุล และ นายบุญฤทธิ โชติสาสน์กุล โดยมี ผศ. ดร.พิสิทธิ วิสุทธิเมธีกร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุมและเมคคาทรอนิกส์

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/28-04-58/1st.jpg

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงาน รถเข็นคนพิการสั่งงานด้วยเสียงพูดภาษาไทย (Voice Control Automatic Wheelchair) ผลงานของ นายวันชัย อุโคตร, นายโสภณ เทพทิตย์ และนายวรุตม โตดิลกเวชช์ โดยมี อาจารย์อนุรักษ์ โนสาน ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/28-04-58/2nd.jpg

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงาน การนำนวัตกรรมเขียวมาใช้ในการปรับปรุงอาคารวิศวกรรมโยธา ผลงานของ นายกิตติพล ธนธาราคีรี, นายมงคล วงษา และนายจิตรทิวัส วินัยผาสุก โดยมีอาจารย์ยุทธศักดิ์ อนันตเดชศักดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/28-04-58/3rd.jpg

รางวัลขวัญใจมหาชน : Popular Vote ผลงาน รถเข็นคนพิการสั่งงานด้วยเสียงพูดภาษาไทย (Voice Control Automatic Wheelchair) ผลงานของ นายวันชัย อุโคตร, นายโสภณ เทพทิตย์ และนายวรุตม โตดิลกเวชช์ โดยมี อาจารย์อนุรักษ์ โนสาน ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ Click !! เลยค่ะ

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/28-04-58/pic_1.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/28-04-58/pic_2.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/28-04-58/pic_3.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/28-04-58/pic_4.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/28-04-58/pic_5.jpg

 

<< ย้อนกลับ