ข่าวสาร กิจกรรม

MUTalk2


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และแรงบันดาลใจผ่านงาน “MUTalk 2”

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรมร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์นำโดย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาอุตสาหการและโลจิสติกส์ และภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เป็นเจ้าภาพในการจัดงานภายใต้กิจกรรม “MUTalk 2”  งานถูกจัดขึ้นในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ Mahanakorn the Museum of Arts and Technology โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่/บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
        โดยกิจกรรม “MUTalk 2” ในครั้งนี้มีการบรรยายใน 2 หัวข้อ คือ "Inno-Active Learning" และ "จุดเปลี่ยน" โดยในหัวข้อแรก "Inno-Active Learning" ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ ที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับหน้าที่วิทยากรในการบรรยาย ท่านได้กล่าวถึง การศึกษาในยุค 4.0 และการเรียนแบบ Active Learning ซ่ึงจะเป็นการเปลี่ยนวงการของการศึกษาไทยให้ได้รับการพัฒนาตามยุคสมัย และตัวผู้เรียนเองจะได้รับประโยชน์ที่มากกว่าอีกด้วย เป็นการบรรยายเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้รับฟัง
        ในหัวข้อบรรยายส่วนที่สอง คือ "จุดเปลี่ยน"  ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เอกชัย วรรณแก้ว ผู้เขียนชีวิตด้วยปลายเท้า รับหน้าที่วิทยากรในการบรรยาย ซึ่งอาจารย์เอกชัย เป็นที่รู้จักกันดีเนื่องจากเคยออกสื่อหลายๆแขนงมาแล้ว อาจารย์เอกชัย ได้กล่าวถึง ชีวิตของเขาตั้งแต่ในวัยเด็กจนถึงปัจจุบันว่า คนเราเกิดมาต้นทุนชีวิตมีไม่เท่ากัน และตัวอาจารย์เอกชัยเอง มีต้นทุนชีวิตที่น้อยกว่าคนทั่วไป เพราะฉะนั้นจึงต้องพยายามมากกว่าและเลือกที่จะสู้จนปัจจุบันนี้สามารถเป็นผู้นำครอบครัวได้ และยังได้กล่าวต่ออีกว่าผู้ที่รับฟังทั้งหลายมีต้นทุนชีวิตที่ดีกว่า มีครอบครัวที่พร้อมจะสนับสนุนใครที่ท้ออยู่ ก็อยากให้ดู อาจารย์เอกชัย เป็นตัวอย่างว่าคนที่มีอวัยวะไม่ครบ 32 อย่างตัวเขาเอง ยังสามารถมีชีวิตที่ดีได้ทำไมคนที่มีครบ 32 จะทำไม่ได้ ช่วงสุดท้าย อาจารย์เอกชัยได้กล่าวถึง ในหลวงรัชกาลที่ 9 สามารถคิดตามได้เป็นแนวคิดสั้นๆ ที่เข้าใจง่ายว่า หากเราบ่นว่าเราเหนื่อยนั้น ให้คิดถึงอีกคนที่เหนื่อยกว่าเรามากมาทั้งชีวิตนั้นก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่ 9  อาจารย์เอกชัย ไม่ได้เพียงแค่มาเล่าประวัติชีวิตของตนเองหรือเพียงแค่ให้แง่คิดเท่านั้น แต่อาจารย์เอกชัย ยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจที่ดีได้มากจริงๆ
        จากการพูดคุยกับผู้ที่ได้เข้าฟังบรรยายอย่าง ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ครั้งนี้ หลายๆ ท่าน กล่าวว่าการเข้าฟังการบรรยายผ่านกิจกรรม “MUTalk 2” ทั้ง 2 เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง "Inno-Active Learning" ที่ได้ความรู้เรื่องของการศึกษายุค 4.0 และการเรียนเองหรือการศึกษา ก็จะต้องปรับให้ตอบโจทย์ด้วย ก็คือ การเรียนแบบ Active Learning เพื่อเป้นประโยชน์สูงสุดต่อตัวนักศึกษา และเรื่อง "จุดเปลี่ยน" ได้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมากยิ่งตอนท้ายที่พูดถึงเรื่องของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเปิดคลิปสั้นๆ ที่สามารถทำให้คิดได้ว่าที่เราบ่นเหนื่อยกัน แต่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เหนื่อยกว่ามาก ตรงนี้กินใจและซาบซึ้งจริงๆ
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่/บุคลากร และนักศึกษา ได้รับประโยชน์มากจากการฟังการบรรยายครั้งนี้ ทั้งในส่วนของการเสริมสร้างความรู้ และการสร้างแรงบันดาลใจ...

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/MuTalk2_01.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/MuTalk2_02.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/MuTalk2_03.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/MuTalk2_04.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/MuTalk2_05.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/MuTalk2_06.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/MuTalk2_07.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/MuTalk2_08.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/MuTalk2_10.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/MuTalk2_09.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/MuTalk2_11.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/MuTalk2_12.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/MuTalk2_13.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/MuTalk2_14.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/MuTalk2_15.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/MuTalk2_16.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/MuTalk2_17.jpg
   

<< ย้อนกลับ