ข่าวสาร กิจกรรม

MUT กล้าต่าง พร้อมสร้างบัณฑิต สู่นักรบพันธุ์ใหม่


 


MUT กล้าต่าง พร้อมสร้างบัณฑิต สู่นักรบพันธุ์ใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT) วันนี้เราพร้อมแล้ว กับหลักสูตรปริญญาตรี ที่จะพาเด็กรุ่นใหม่ก้าวผ่านสู่การศึกษา 4.0 มุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบ Active Learning ส่งเสริมให้เกิดการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และประมวลผลความรู้มากกว่าการท่องจำ

เพราะประสบการณ์และการเรียนรู้ ไม่ได้มีอยู่แค่ในห้องเรียน MUT ฉีก..ความคิดเดิมๆ ของการเรียนแบบไทยๆ สร้างบัณฑิตให้เป็นนักรบพันธุ์ใหม่ เปิดโลกกว้างเข้าใจศาสตร์การเรียนรู้แบบสากล...จากแค่ตำราเล่มเดิมคงไม่พอ ต้องเพิ่มเติมด้วยทักษะการคิดสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีพร้อมเข้าใจการเปลี่ยนแปลง รับพื้นที่การเรียนรู้ใหม่ การทดลอง.. MUT พร้อมเปิดโลกใหม่แห่งการศึกษา ท่องจำไปก็เท่านั้น หากคุณไม่เข้าใจ

MUT เข้าใจปัญหาการศึกษาแบบเดิม จึงตั้งคำถามผ่านวิดีโอถึงวิธีการเรียนรู้ ค่านิยมแบบเก่า ๆ ที่คงไม่ตอบโจทย์กับการสร้างอนาคตบัณฑิตในยุคใหม่ การตีกรอบความคิดให้กับเด็ก การมองว่าเด็กสายศิลป์จะไม่เก่งเท่ากับเด็กสายวิทย์ หรือเด็กสายอาชีพจะไม่เก่งแบบเด็กสายสามัญ นี่เป็นความเชื่อผิด ๆ ที่ฝังรากลึกลงในสังคมไทย ปิดกั้นการพัฒนาความสามารถและอนาคตของเด็ก เราควรหยุดให้เด็กต้องกลายเป็นฝ่ายรับเพียงฝ่ายเดียว.. หยุดยึดติดวิธีการเรียนการสอนที่เคยดีที่สุด ต้องรู้จักปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัย.. หากเด็กและผู้สอนได้มีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ในการเล่าเรียนล่ะ? ผลลัพธ์ที่ได้แบบไหนจะดีกว่ากัน

 

 

สร้างสังคมที่ไร้กำแพง..ทางการศึกษา

ไร้ข้อจำกัดในด้านการศึกษาไม่ว่าคุณจะเรียนจบสาขาอะไรมา หากมีใจรักที่จะศึกษา ใฝ่ฝันเป็นวิศวกรอย่างมีคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หรือ MUT เข้าใจและรู้ซึ้งในเรื่องนี้เป็นอย่างดี เราพยายามผลักดันและพัฒนาเด็กจากทุกสายวิชา ไม่ว่าจะเป็นวิทย์-คณิต ศิลป์-ภาษา สายอาชีพ หรือสายสามัญ โดยไม่แบ่งแยก เพื่อให้พวกเค้าได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ และได้ทดลองลงมือทำมันด้วยตัวเอง เพราะเราเข้าใจว่าเด็กแต่ละคนก็มีความฝันและความถนัดที่แตกต่างกันออกไป เราพร้อมเปิดโอกาสให้คุณซึมซับความรู้ได้อย่างเต็มที่ เพื่อความพร้อมสำหรับการทำงานแบบมืออาชีพทั้งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และการจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรม ด้วยหลักสูตร ในสถาบันนวัตกรรมมหานคร MII  www.mii.mut.ac.th และ IBM www.mut.ac.th/faculty-business-branch-aboutus-42-bachelor

 

 

พลังสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จ ที่มั่นคง

ดาวเทียมดวงแรกของไทย..ระบบ Taxi Meter และหลากหลายงานวิจัยที่มีคุณภาพคับแก้ว ... ล้วนมาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หรือ MUT มหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับการยอมรับจากภาคเอกชนด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอันดับ 1 ของประเทศ ที่เข้าใจระบบความคิดของเยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจทุกความต้องการในการเรียนรู้ และคัดสรร พัฒนาด้านการศึกษาแบบใหม่เพื่อสร้างนักวิศวกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมด้วยหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิตที่มีคุณภาพ  เน้นการเรียนรู้แบบให้สัมผัสประสบการณ์จริงเพื่อเกิดจินตนาการ รู้จักการแก้ปัญหา กล้าคิดและแตกต่างได้อย่างมั่นใจเพื่อเข้าสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ในอนาคต

 

 

โดย ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT) มุ่งเน้นให้นักศึกษาเปิดโลกทัศน์ใหม่ด้วยความเข้าใจถึงไลฟ์สไตล์ที่ไม่ได้ต้องการการเรียนรู้เพียงด้านเดียวอีกต่อไป ... ก้าวใหม่แห่งมิติการศึกษาวิศวกรไทยจาก MUT

 

เรียนรู้แบบ 360 องศา..ครบเครื่องทุกเรื่องการเรียนรู้

STEAM Education (STEAM : Science Technology Engineering Art and Mathematics Education) ปฏิวัติการศึกษาที่รวมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะและคณิตศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาสภาพความเป็นจริง และยังนำไปต่อยอดความรู้ใหม่สำหรับการทำงานในอนาคต

 

 

 

CDiO Education Framework หัวใจสำคัญแห่งความก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม ประกอบไปด้วย

C = Conceive โจทย์จริงจากหน่วยงาน ธุรกิจ และสังคมที่ต้องใช้ทักษะและความรู้เฉพาะด้านในการแก้ปัญหา

D = Design ออกแบบโครงการและวิธีการเพื่อตอบโจทย์ได้อย่างตรงประเด็น

I = Implement ลงมือทำ

O = Operate ใช้งานได้จริง และได้รับการประเมินผลการดำเนินงาน พร้อมรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงและพัฒนา

ทั้งหมดนี้เป็นการเรียนรู้แบบ 360 องศาในการสร้างวิศวกรที่เก่งครบด้าน พร้อมสำหรับการทำงานในทุกรูปแบบ

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หรือ MUT เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับ ป.ตรี ป.โท และป.เอก แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ใน 13 สาขาวิชา

คณะบริหารธุรกิจ ใน 8 สาขาวิชา

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน 3 สาขาวิชา

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สถาบันนวัตกรรมมหานคร หรือ MII (Mahanakorn Institute of Innovation)

รายละเอียดเพิ่มเติม www.mut.ac.th หรือติดต่อหมายเลข  0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 1105-1107


 

<< ย้อนกลับ