ข่าวสาร กิจกรรม

“การอบรมโครงการการเรียนรู้และเข้าถึง Competency เพื่อสร้างผลสำเร็จแก่การเรียนการสอนและการทำงาน” สำนักประชาสัมพันธ์และการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


 

การอบรมโครงการการเรียนรู้และเข้าถึง Competency เพื่อสร้างผลสำเร็จแก่การเรียนการสอนและการทำงานสำนักประชาสัมพันธ์และการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

สำนักประชาสัมพันธ์และการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดโครงการ

การอบรมโครงการการเรียนรู้และเข้าถึง Competency เพื่อสร้างผลสำเร็จแก่การเรียนการสอนและการทำงาน

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/15-11-59/1.jpg


http://www.mut.ac.th/uploaded/news/15-11-59/2.jpg

 

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดโครงการอบรมให้กับบุคคลภานอก ซึ่งเป็นคณาจารย์ตามสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศกับหัวข้อการอบรมโครงการการเรียนรู้และเข้าถึง Competency เพื่อสร้างผลสำเร็จแก่การเรียนการสอนและการทำงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โครงการจัดขึ้น ณ อาคาร P (ไฟฟ้ากำลัง) ห้อง P – 201 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 โดยมี อาจารย์คงณัฐ รัตนรังสรรค์ รองผู้อำนวยการด้านแนะแนวการศึกษา และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมให้การต้อนรับ ร่วมด้วยคุณอัญชลี พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการด้านกิจการทั่วไปและงานต้อนรับ และคุณรัชณู สมานวิจิตร รองผู้อำนวยการด้านสถิติข้อมูล มีคณาจารย์จากสถานศึกษาต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจ

ใช่ช่วงเช้าหลังจากที่คณาจารย์จากสถานศึกษาต่างๆ ได้รับชมวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และรับฟังการอบรมในหัวข้อโครงการการเรียนรู้และเข้าถึง Competency เพื่อสร้างผลสำเร็จแก่การเรียนการสอนและการทำงานจากวิทยากร คือ อาจารย์คงณัฐ รัตนรังสรรค์ รองผู้อำนวยการด้านแนะแนวการศึกษาและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ให้ความรู้พร้อมอธิบายตามหัวข้ออบรมก่อนรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

ในช่วงบ่ายหลังจากที่คณาจารย์จากสถานศึกษาต่างๆ ที่เข้าร่วมอบรมรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ก็เข้าเยี่ยมชมในส่วนของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง โดยมี ดร.ไชยพร หล่อทองคำ หัวหน้าภาควิชาไฟฟ้ากำลัง รับหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ ต่อด้วยเยี่ยมชมในส่วนของภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยมี ดร.ประกิต ชมชื่น หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา รับหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมในส่วนของห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี โดยส่วนนี้มี ดร.ประวิทย์ สิงโตทอง คณบดีบดีคณะวิทยาศาสตร์ รับหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ในส่วนนี้ และสุดท้ายได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (MASI) โดยมีวิศวกรประจำศูนย์ให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์ ก่อนที่จะเข้าอบรมในหัวข้อโครงการการเรียนรู้และเข้าถึง Competency เพื่อสร้างผลสำเร็จแก่การเรียนการสอนและการทำงานต่อจนสิ้นสุดการอบรม ก่อนกลับได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกร่วมกัน


http://www.mut.ac.th/uploaded/news/15-11-59/3.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/15-11-59/4.jpg

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและสำนักประชาสัมพันธ์และการบริการวิชาการ จัดการอบรมครั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรทางการศึกษา(คณาจารย์) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในปัจจุบัน และถือได้ว่าเป็นผู้ที่ให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษาที่อาจเป็นอนาคตของชาติต่อไปอีกด้วย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแม่พิมพ์ของชาติ โดยโครงการดีๆ และเป็นประโยชน์แบบนี้จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

 

<< ย้อนกลับ