ข่าวสาร กิจกรรม

“MUT จิตอาสาสร้างเมืองของพ่อให้สะอาด ทำดีเพื่อพ่อ”


 

“MUT จิตอาสาสร้างเมืองของพ่อให้สะอาด ทำดีเพื่อพ่อ

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครน้อมรำลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร
“MUT จิตอาสาสร้างเมืองของพ่อให้สะอาด ทำดีเพื่อพ่อ
บริเวณท้องสนามหลวง

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/03-11-59/1.jpg
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/03-11-59/2.jpg

 

 

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกันทำกิจกรรม “MUT จิตอาสาสร้างเมืองของพ่อให้สะอาด ทำดีเพื่อพ่อณ บริเวณท้องสนามหลวง ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ผ่านมาโดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นโครงการจิตอาสาที่ทุกคนทำด้วยใจเพื่อเป็นน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร


โดยกิจกรรม “MUT จิตอาสาสร้างเมืองของพ่อให้สะอาด ทำดีเพื่อพ่อครั้งนี้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีการแจกน้ำดื่ม ริบบิ้น ยาดม พลาสเตอร์ปิดแผล รวมถึงเก็บและคัดแยกขยะอย่างขยันขันแข็ง และในกิจกรรมครั้งนี้ยังได้เห็นถึงน้ำใจของคนไทย ความตั้งใจดี ความรักและความศรัทธาที่มีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร ซึ่งถือได้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีประชาชนรักมากที่สุดในโลก 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/03-11-59/3.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/03-11-59/4.jpg

 

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร สู่สวรรคาลัย
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 

 

<< ย้อนกลับ