ข่าวสาร กิจกรรม

Dek-D’s Admission Fair 2016 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร แสดงผลงานนวัตกรรมกับงานนิทรรศการ


 

Dek-D’s Admission Fair 2016 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร แสดงผลงานนวัตกรรมกับงานนิทรรศการ

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร แสดงผลงานนวัตกรรมกับงานนิทรรศการ

Dek-D’s Admission Fair 2016

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-10-59/2.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-10-59/8.jpg

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเข้าร่วมงานนิทรรศการ Dek-Ds Admission Fair 2016 เป็นกิจกรรมออกบูธซึ่งจัดขึ้นควบคู่กับโครงการทอล์คโชว์ “Dek-Ds Admission On Stage” เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ได้มีช่องทางในการหาข้อมูลเพื่อวางแผนในการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อและปรึกษาการเลือกจัดลำดับคณะในระบบ แอด-มิชชั่นกลาง ตลอดจนปรึกษาปัญหาด้านการเตรียมตัวจากรุ่นพี่ รวมถึงคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ โดยกิจกรรมถูกจัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานรวมถึงเข้าชมบูธของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นจำนวนมาก

มหาวิทยาลัยได้นำผลงานวิจัยด้านนวัตกรรม คือ เก้าอี้ 3 มิติ GIMBAL กล้องจุลทรรศน์ และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มาจัดแสดงภายในงาน มีผู้ให้ความสนใจเข้าชมบูธ และทดลองใช้งานนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดแสดง ในครั้งนี้
โดย อาจารย์คงณัฐ รัตนรังสรรค์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมด้วย อาจารย์ภิญญดา เกษตรภิบาล อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม และคุณรัชณู สมานวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ พร้อมทีมผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน(MASI) และกลุ่มนักศึกษาทุนประชาสัมพันธ์ มาประจำบูธในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้ รวมถึงตอบคำถามของผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบูธอีกด้วย

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-10-59/3.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-10-59/4.jpg
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สร้างสรรค์ทั้งผลงานทางด้านนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้วิชาความรู้ และยังจะคงสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ต่อเทคโนโลยีในปัจจุบันและเป็นประโยชน์ สามารถนำไปใช้งานได้จริง สิ่งเหล่านี้แน่นอนว่าได้ถูกถ่ายทอดไปยังนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครทุกคน เพื่อเป็นอนาคตและกำลังหลักของสังคมและประเทศชาติต่อไป


 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-10-59/5.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-10-59/6.jpg

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-10-59/7.jpg

 

<< ย้อนกลับ