ข่าวสาร กิจกรรม

Tarlac State University ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


 

Tarlac State University ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กับกิจกรรม MUT TOUR

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/07-10-59/1.JPG

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/07-10-59/2.JPG

 

คณะผู้บริหารและนักศึกษาจาก Tarlac State University จำนวน 10 ท่านเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครผ่านโครงการ MUT TOUR ณ ห้องสโมสรอาจารย์ อาคาร E ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นำโดยรศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมด้วยรศ.ดร.วิษณุ มีอยู่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผศ.ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผศ.ดร. ชูธรรม สาวิกันย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรสองภาษา และอาจารย์ปีเตอร์ บยอง ยูยิม ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรสองภาษา ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากประเทศฟิลิปปินส์


หลังจากที่ รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กล่าวต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมแล้ว

ผศ.ดร.ชูธรรม สาวิกันย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรสองภาษาได้บรรยายพิเศษให้กับคณะผู้เยี่ยมชมรับฟังก่อนที่จะร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในช่วงเที่ยง หลังจากนั้นในช่วงบ่าย ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้นำคณะผู้เยี่ยมชม เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าเยี่ยมชมศูนย์ MASI Machine room , ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมโยธา , โรงพยาบาลสัตว์เล็ก และคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลำดับ เพื่อศึกษาการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการต่างๆ งานนวัตกรรมที่น่าสนใจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครก่อนที่จะเดินทางกลับในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น.


 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/07-10-59/3.JPG http://www.mut.ac.th/uploaded/news/07-10-59/4.JPG

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครไม่เพียงเปิดโอกาสให้กับส่วนของประเทศไทยเองเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้กับภาคการศึกษาของต่างประเทศ เพื่อเข้าศึกษาดูงานถือเป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครกับ Tarlac State University ประเทศฟิลิปปินส์ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครยินดีต้อนรับเสมอ และยินดีเปิดเผยทั้งห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน การเรียนการสอน หรือนวัตกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาที่สามารถพัฒนาได้ตลอดเวลา หรือปรับให้เข้ากับสมัยอีกด้วย
 

 

<< ย้อนกลับ