ข่าวสาร กิจกรรม

MUT TOUR จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)


 

MUT TOUR จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กับกิจกรรม MUT TOUR

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในกิจกรรม MUT TOUR เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ปวส. ชั้นปีที่ 2 มาเรียนรู้รูปแบบการเรียนการสอน รวมถึงได้เห็นห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่างๆ กิจกรรมถูกจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในวันที่ 19 กันยายน 2559 โดยในครั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกภาควิชาที่จะเข้าเยี่ยมชม รวมถึงได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีคณาจารย์ และนักศึกษา ปวส. ชั้นปีที่ 2 ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 160 คน

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-09-59/1.JPG

 

 

กิจกรรม MUT TOUR ครั้งนี้มีคณาจารย์ และนักศึกษา ปวส. ชั้นปืที่ 2 สาขาวิชาช่างยนต์จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เข้าร่วมกิจกรรมโดยในช่วงแรกของกิจกรรม อาจารย์คงณัฐ รัตนรังสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม พร้อมชมวีดิทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ ก่อนที่จะแบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม และเข้าเยี่ยมชม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ของภาควิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และห้อง Machine room ของ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (MASI) ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหมานครตาม ลำดับ คณะผู้เยี่ยมชมให้ความสนใจและซักถามข้อสงสัยต่างๆ บรรยากาศเป็นไปอย่างผ่อนคลายพร้อมด้วยรอยยิ้ม ก่อนคณะผู้เยี่ยมชมจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จะเดินทางกลับมีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน พร้อมกับถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-09-59/3.JPG http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-09-59/2.JPG

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และภาควิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เข้ามาเยี่ยมชมเพื่อศึกษารูปแบบการเรียนการสอน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อตัวคณาจารย์ และนักศึกษาเอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ยินดีต้อนรับอย่างเต็มที่ในโอกาสหน้า และยินดีต้อนรับทุกๆโรงเรียน หรือวิทยาลัยฯที่ต้องการจะเข้ามาเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครพร้อมเสมอที่จะเป็นนักสร้าง ถ้าคุณคือนักสู้

 

<< ย้อนกลับ