ข่าวสาร กิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับรองหลักสูตรจาก สัตวแพทยสภา


 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับรองหลักสูตรจาก สัตวแพทยสภา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ได้รับรองหลักสูตรจาก สัตวแพทยสภา

 

สัตวแพทยสภา ประกาศรับรองปริญญาในวิชาชีพการ สัตวแพทย์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา เป็นระยะเวลา 5 ปี ก็คือ ปี 2558 ถึง 2562 โดยรับรองตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2558 ไปจนถึง วันที่ 25 มกราคม 2563 โดยประกาศครั้งนี้เป็นเครื่องการรันตีได้ว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีคุณภาพมาตรฐาน อย่างแน่นอน

นักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อใน คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จึงมั่นใจได้เลยว่าหลักสูตรมีคุณภาพ มาตรฐาน เรียนจบไปมีงานรองรับอย่างแน่นอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนอกจากจะเปิดคณะสัตวแพทย์แล้ว ยังมีโรงพยาบาลที่รองรับทั้งสัตว์เล็ก และสัตว์ใหญ่อีกด้วย รวมไปถึงอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพ ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการครบครัน พร้อมบรรยากาศทั้งห้องเรียนและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ จะรักษามาตรฐาน และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงคุณภาพที่จะส่งต่อให้กับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลิตคุณหมอที่มีความรู้ ความสามารถ และทำงานของตนเองในอนาคตได้และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
 

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-09-59/1.JPG http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-09-59/2.JPG

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-09-59/3.JPG http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-09-59/4.JPG
 

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-09-59/5.JPG

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-09-59/7.jpg

 

<< ย้อนกลับ