ข่าวสาร กิจกรรม

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559


 

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเข้างาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประจำปี 2559 โชว์ผลงานนวัตกรรมสุดล้ำ


 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/06-09-59/1.jpg


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เข้าร่วมงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559 จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) งานจัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (Hall 2-8) เมืองทองธานีระหว่างวันที่ 18 -28 สิงหาคม 2559 โดยในงานขึ้นนี้ถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก (Theme) “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรมภายในงานมีการแสดงโชว์ ผลงานนวัตกรรม ผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงเทคโนโลยีที่แสดงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์งานถูกจัดขึ้นเป็นเวลา 11 วัน มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก รวมถึงบูธของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีผู้ให้ความสนใจเข้าชมบูธเป็นจำนวนมาก

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/06-09-59/2.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/06-09-59/3.jpgมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้นำผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักศึกษา เช่น เก้าอี้ 3 มิติ , หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด ไปจัดแสดงภายใน งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559 มีนักเรียน นักศึกษาจำนวนมากจากหลายๆ สถาบันและบุคคลทั่วไปสนใจเข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมภายในบูธ รวมถึงมีนักเรียน นักศึกษาจากบางส่วนสอบถามข้อมูลและสนใจจะสมัครเรียนเพื่อการศึกษาต่อในอนาคต สำหรับบูธ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สิ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปีนี้จะเป็นในส่วนของสิ่งประดิษฐ์ "เก้าอี้ 3 มิติ" มีผู้ให้ความสนใจและทดลองเป็นจำนวนมาก

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/06-09-59/8.jpg

 


http://www.mut.ac.th/uploaded/news/06-09-59/9.jpg

 

ผู้เข้าร่วมงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559 และผู้ที่เข้าเยี่ยมชมที่บูธของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ทุกคน นอกจากที่จะจะได้รับความรู้แล้วนั้นยัง เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่จัดแสดงนั้นยังสามารถสร้างความตื่นเต้น สร้างแรงบันดาลใจ โดยเป็นโอกาสที่ประชาชนและเยาวชนทั่วไปจะได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ ได้รับประสบการณ์ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่สนุกสนาน ซึ่งจะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวก กระตุ้นการคิดและการตั้งคำถาม และนำไปสู่การเป็นผู้รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางวิทยาศาสตร์ต่อไป

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/06-09-59/7.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/06-09-59/5.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/06-09-59/6.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/06-09-59/4.jpg

 

<< ย้อนกลับ