ข่าวสาร กิจกรรม

​​​​​​​สร้างความก้าวไกลกับวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตร 2 ภาษา


 

สร้างความก้าวไกลกับวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตร 2 ภาษา

เปิดความรู้ให้กว้างขึ้นกับการเรียนในต่างประเทศ


http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-06-59/1.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-06-59/4.jpg

 

 

ในฐานะที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นผู้นำทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ ต้องยอมรับว่าการเปิดหลักสูตร 2 ภาษามีความท้าทายหลายประการในการที่จะสร้างระบบการศึกษาที่มั่นคง สำหรับงาน วิศวกรรมศาสตร์หลักสูตร 2 ภาษา ได้คัดสรรอาจารย์ที่ยอดเยี่ยม ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ นักศึกษาจะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาความรู้พื้นฐาน และความรู้ทางด้านเทคโนโลยี มีความคิด สร้างสรรค์ ได้เปิดประสบการการเรียนรู้ใหม่ๆ
คณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรสองภาษา ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ตอบโจทย์การผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพ มีความสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการทำงาน หรือสามารถทำงานระหว่างประเทศได้ ด้วยความรู้ทางวิชาการทักษะวิชาชีพและทักษะการสื่อสารระหว่างประเทศเช่นเดียวกับทักษะการนำเสนอ ซึ่งการทำงานระหว่างประเทศสามารถฝึกทักษะการเรียนรู้ได้จะได้ทราบถึงการทำงานระบบวิศวกรในประเทศไทย และการทำงานของระบบวิศวกรต่างประเทศ

หลักสูตร 2 ภาษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครมีเปิดสอนทั้งหมด 4 หลักสูตร ก็คือ

1) วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)
2) วิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
3) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ
4) วิศวกรรมเคมี


 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-06-59/2.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-06-59/3.jpg

 

โอกาสที่จะได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากรายวิชาที่เรียน โดยร่วมมือกับสถาบันระหว่างประเทศ คือ The University of Sheffield (UK), Oxford Brookes University (UK) and University of Ulsan (South Korea) ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนที่จะมีการฝึกงานใน บริษัท ต่างประเทศที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเช่น Rolls-Royce, Boeing, Hyundai Motors และอื่น ๆ
โอกาสในการทำงานจะมีประสบการณ์ด้านการศึกษาระหว่างประเทศ การเป็นนักศึกษาที่จะเป็นวิศวกรจะต้องพร้อมที่จะมีบทบาทสำคัญในการทำงานระดับโลก ในภูมิภาคจะมีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ บริษัทของต่างประเทศจะเปิดโอกาสให้พนักงานมีความสามารถจากทั่วทุกมุมโลก ด้วยเหตุนี้ความต้องการสำหรับวิศวกรจึงมาเป็นอันดับต้นๆ

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-06-59/5.jpg

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ หลักสูตร 2 ภาษา สนับสนุนให้นักศึกษาที่ชอบใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดโลททัศน์ให้กว้างขึ้นโดยการเรียนในหลักสูตร 2 ภาษาไม่ใช่คุณจะได้แต่เพียงความรู้จากภาคทฤษฎีเท่านั้นคุณยังได้ความรู้ทางด้านภาษา และที่สำคัญที่สุดเลยประสบการณ์ที่จะได้รับจากการเรียนในต่างประเทศ ซึ่งได้อะไรมากกว่าความรู้ในห้องเรียนแน่นอน
 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-06-59/6.jpg

 

<< ย้อนกลับ