ข่าวสาร กิจกรรม

บัณฑิต ม.เทคโนโลยีมหานคร สอบติดอันดับ TOP 10 ใบ ก.ว.


 

 

ว่าที่ร้อยตรี อิรฟาน อะปะแต บัณฑิตภาควิชาไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ติด1ใน10ในการสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว.)


 

 

 

<< ย้อนกลับ