ข่าวสาร กิจกรรม

​​​​​​​หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล


 

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ก้าวทันเทคโนโลยี
เปิดหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล ตอบโจทย์งานบริหารแบบใหม่

 

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/07-06-59/1.jpg

 

 

เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด หรือมีการเปลี่ยนแปลงไวมากทำให้หลายๆคน หลายๆองค์กร และหลายๆสถาบันตื่นตัวต่อเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเองก็เป็นสถาบันการศึกษาที่เห็นความสำคัญทางด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก เพราะในยุคนี้ผู้ที่มีเทคโนโลยีอยู่ในมือสามารถพัฒนาต่อยอด และประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ในเมื่อเทคโนโลยีไม่หยุดนิ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เองก็ไม่หยุดนิ่งเช่นกันจึงเปิด หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล
 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/07-06-59/4.jpg

 

นักศึกษาจะได้รับความรู้ด้าน การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล การบริหารตลาดพาณิชย์ดิจิทัล เทคโนโลยีการสื่อสาร เว็ปไซต์ และ โครงข่ายอินเตอร์เน็ต ในหลักสูตรยังเน้นการออกไปเป็นผู้ประกอบการโดยการนำการบริหารด้านเศรษฐกิจดิจิทัลมาใช้ได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการบริหารลูกค้าสัมพันธ์บนระบบพาณิชย์ดิจิทัล กลยุทธ์การตลาด และที่ขาดไม่ได้ คือ หลักการคิดวิเคราะห์ การวิจัยเชิงพาณิชย์ดิจิทัล การจัดการกับระบบสารสนเทศ สิ่งที่จำเป็นเมื่อโลกเข้ามาสู่ระบบดิจิทัล คือต้องวิเคราะห์ให้เป็นว่าตลาดพาณิชย์ดิจิทัล จะมีทิศทางเป็นอย่างไร เพื่อจะได้วางแผนการบริหารจัดการได้อย่างรอบคอบ และแม่นยำ
อาชีพที่รองรับ ในกลุ่ม สาขาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล สามารถประกอบอาชีพในธุรกิจเอกชน หน่วยงานของรัฐ รวมถึงการประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งมีลักษณะงานคือ การจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและอินเตอร์เน็ต เพื่อทำให้กระบวนการทางธุรกิจ เช่น การผลิต การกระจายสินค้า การตลาด การขาย หรือการขนส่งผลิตภัณฑ์และบริการ มีประสิทธิภาพรวดเร็ว ลดต้นทุน และตอบสนองความต้องการของคู่ค้า เป็นต้น

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/07-06-59/2.jpg

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ คณะบริหารธุรกิจ สร้างบัณฑิตในสายบริหารรุ่นใหม่กับหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล เพื่อทำงานบริหารในรูปแบบใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่ ไม่ได้มีเพียงความสามรารถในการคิดวิเคราะห์เท่านั้น แต่ยังมีความสามารถที่จะส่งเสริมองค์กรให้ก้าวหน้า รวมถึงตัวบัณฑิตเองอาจประกอบกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจได้อีกด้วย
 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/07-06-59/3.png

 

<< ย้อนกลับ