ข่าวสาร กิจกรรม

ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม กล่าวถึง พรบ. ขับเคลื่อนนโยบาย Digital Economy


 

ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม กล่าวถึง พรบ. ขับเคลื่อนนโยบาย Digital Economy

นายสิทธิชัย โภไคยอุดม ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวถึงกระแสการต่อต้านร่าง พ.ร.บ.ที่จะขับเคลื่อนนโยบาย Digital Economy ว่า ตนเองก็เพิ่งเห็นรายละเอียดของร่าง พ.ร.บ.หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติผ่านไปแล้ว ทำให้ถึงกับตกใจกันทุกคน และก็เห็นด้วยกับความคิดเห็นต่อต้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิ์ การหมกเม็ดเพื่อสร้างอำนาจให้กับรัฐบาล ซึ่งตนมีความเห็นว่านโยบาย Digital Economy จะสำเร็จได้ต้องดำเนินการโดยเอกชน รัฐมีหน้าที่เพียงการส่งเสริมเท่านั้น แต่ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวกลับร่างเพื่อให้รัฐบาลเป็นผู้ควบคุม อย่างนี้แล้วเอกชนที่ไหนจะกล้าดำเนินการ ท้ายสุดนโยบาย Digital Economy ก็ไม่สำเร็จ กล่าวได้ว่าร่าง พ.ร.บ.ที่ผ่าน ครม.ทั้งหมดนั้นไม่ได้มีอะไรที่เขียนแล้วส่งเสริมให้เกิด Digital Economy เลย
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9580000008909 ค่ะ

 

 

  

<< ย้อนกลับ