ข่าวสาร กิจกรรม

strong walls และ strong floor สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ยกระดับศักยภาพวิศวกรรมโยธา


 

 

strong walls และ strong floor สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ยกระดับศักยภาพวิศวกรรมโยธา

 

การทดสอบ strong walls และ strong floor สร้างประสบการณ์การเรียนรู้
ยกระดับศักยภาพวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

 

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/08-04-59/1.JPG

 

 

ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมด้วย บริษัท บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จํากัด ทำการทดสอบ strong walls และ strong floor ณ ห้องทดลองวิศวกรรมโครงสร้างของภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในวันที่ 1 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์ และนักศึกษา จากภาควิศวกรรมโยธา เข้าร่วมทำการทดสอบและสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย เพื่อนำไปปรับไปใช้กับการเรียนการสอน และการทำงานในอนาคตต่อไป
อาจารย์วัฒนพงศ์ หิรัญมาลย์ จาก ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และทีมนักศึกษาที่ทำการทดสอบและติดตั้ง กล่าวว่า ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จํากัด ในการทดสอบแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปกับพนังเหล็กขึ้นรูปเย็นครั้งนี้ โดยพื้นสำเร็จที่ทำการทดสอบนี้เป็นที่นิยมใช้ในวงการก่อสร้าง หรืออุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย เมื่อนำมาผนวกรวมกับโครงสร้างที่เป็นระบบผนังรับน้ำหนัก (Load Bearing Wall) ซึ่งเป็นเหล็กประเภทที่มีกำลังสูงแล้วจะมีพฤติกรรมการรวมตัวกันระหว่างโครงสร้างทั้ง 2 ประเภทอย่างไร
 

 

การทดสอบครั้งนี้จัดทำที่ห้องทดลองของทางวิศวกรรมโครงสร้างของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพสูง สามารถทดสอบโครงสร้างขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี ด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ภายในห้องทอลองมีโครงเฟรมขนาดใหญ่พร้อมกับตัวเครนซึ่งมีความสามารถในการยกของหนักได้ถึง 5 ตัน วางอยู่บนตัวพื้นคอนกรีตหนาประมาณ 60 เซนติเมตร ที่เรียกว่า strong floor รวมถึงมีผนังที่เป็น strong walls สามารถรับแรงทางด้านข้างได้สูง
วันนี้ที่ทดสอบก็ได้ผลการทดสอบที่เป็นที่น่าพอใจโดยที่แรงสูงสุดที่ได้ใช้ไป คือประมาณ 11.5 ตัน ซึ่งมากกว่าน้ำหนักที่ใช้ในการออกแบบถึง 5 เท่าผลออกมาสามารถตีความคร่าวๆ ได้ว่า ตัวผนังสามารถรับน้ำหนักได้สูงกว่าน้ำหนักที่ใช้ออกแบบ (Design load) ประมาณ 5 เท่า โดยที่ตัวผนังยังไม่เกิดความเสียหาย และถึงแม้ว่าแผ่นพื้นจะพังแล้ว แต่ก็ไม่ได้ยุบตัวลงมาเพราะยังคงมีความเหนียวแน่นพอ
อาจารย์วัฒนพงศ์ หิรัญมาลย์ กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า ทางห้องทดลองของทางวิศวกรรมโครงสร้างของภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พร้อมที่จะสนับสนุนการทดสอบทุกๆ อย่างที่ต้องการทดสอบในลักษณะที่เป็น Full Scale Test เพื่อให้วิศวกรสามารถนำผลิตภัณฑ์ โครงสร้าง หรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมต่าง ๆ มาทดสอบ เพื่อสร้างความมั่นใจในการนำไปใช้งาน ให้ประเทศเราได้มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการก่อสร้างที่ทั้งประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย และยังคงความมีประสิทธิภาพเอาไว้ด้วย

 

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/08-04-59/3.JPG

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และภาควิชาวิศวกรรมโยธา เห็นความสำคัญของการเรียนการสอนภาคทฤษฎีที่มีคุณภาพมาตรฐาน และเน้นเรื่องของการฝึกปฏิบัติ การทดสอบการทำงานในแบบต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงในอนาคตได้อย่างมืออาชีพอีกด้วย
 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/08-04-59/2.JPG

 

<< ย้อนกลับ