ข่าวสาร กิจกรรม

แสงอาทิตย์กับอุณหภูมิความร้อน ที่นำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานเพื่อผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ได้


 

แสงอาทิตย์กับอุณหภูมิความร้อน ที่นำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานเพื่อผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ได้

 

แสงอาทิตย์กับอุณหภูมิความร้อน
ที่นำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานเพื่อผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ได้

 

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/25-03-59/1.JPG

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโทรคมนาคม จัดกิจกรรมวิศวะสัญจรในหัวข้อบรรยายพลังงานแสงอาทิตย์และการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์โดยมีวิทยากรรับเชิญจากบริษัท PKM Energy Renewable คือ คุณอนุวัตร เผื่อนปฐม และวิทยากรภายใน คือ ดร.อิทธิพัฒน์ รูปคม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ณ อาคาร F ห้อง F405 ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยในกิจกรรมครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมด้วย ผศ. ดร.อมร จิรเสรีอมรกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย และมีผู้สนใจทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

 

ดร.อิทธิพัฒน์ รูปคม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ได้ให้ความรู้ว่า โซลาร์เซลล์ ถือได้ว่าเป็นพลังงานทดแทน ที่เป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นพลังงานที่ใช้แล้วไม่มีวันหมดไป หรือหากจะหมดไปจริง ตามหลักแล้วใช้ระยะเวลากว่า 5,000 ล้านปี ซึ่งก็ถือว่านานมาก ปัจจุบัน ในต่างประเทศส่วนใหญ่มีการนำเอาโซลาร์เซลล์จากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งานจริง ในส่วนของประเทศไทยนั้น อดีตยังมีใช้กันไม่แพร่หลายเนื่องจากการติดตั้งมีราคาสูง แต่ในยุคนี้มีราคาที่ต่ำลงแล้ว โดยราคาอยู่ในหลักหมื่นบาทเท่านั้น จึงมีแนวโน้มที่จะแพร่หลายมากขึ้น

สุดท้าย ดร.อิทธิพัฒน์ รูปคม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม พูดถึงทิศทางในอนาคตของการใช้โซลาร์เซลล์จากพลังงานแสงอาทิตย์ ว่ามีประชาชนจำนวนมากหันมาสนใจเข้าอบรม รวมถึงเข้าไปศึกษาดูงานต่างๆ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนอย่างโซลาร์เซลล์ และแนวโน้มในอนาคตมีการใช้งานมากขึ้นอย่างแน่นอน คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โซลาร์เซลล์ จะเป็นพลังงานทดแทนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอนาคต และมีประสิทธิภาพที่มากขึ้น
 

 

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/25-03-59/4.JPG http://www.mut.ac.th/uploaded/news/25-03-59/5.JPG

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/25-03-59/2.JPG

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/25-03-59/3.JPG

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ จะเห็นได้ว่าหัวข้อบรรยายพลังงานแสงอาทิตย์และการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากๆ และถ้าทุกคนหันมาใช้ โซลาร์เซลล์ ไม่เพียงประหยัดเงินในกระเป๋า แต่ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย กิจกรรมวิศวะสัญจรที่จัดขึ้นโดยภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมในครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี ทุกคนที่เข้าร่วมฟังการบรรยายต่างได้ประโยชน์ที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สนับสนุนกิจกรรมดีๆ แบบนี้และยังคงจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่าปีต่อไปจะได้รับการตอบรับที่ดีแบบนี้ จากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่านอีกเช่นกัน
 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/25-03-59/6.JPG

 

<< ย้อนกลับ