ข่าวสาร กิจกรรม

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เชื่อมโยงการเรียนทางทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ


 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เชื่อมโยงการเรียนทางทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ

 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
พานักศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว เชื่อมโยงการเรียนทางทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ

 

 

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/18-03-59/1.jpg

 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีการเรียนการสอนภาคทฤษฎีที่นักศึกษาจำเป็นจะต้องเรียนรู้ มีอุปกรณ์การเรียนการสอนแบบครบครัน ให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ และไม่เพียงมีการเรียนรู้อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น แต่คณาจารย์ยังเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนผ่านประสบการณ์จริง โดยจัดกิจกรรมกรรมศึกษาดูงาน โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (Contract-2: สะพานใหม่-คูคต) เพื่อให้นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ได้สัมผัสกับหน้างานจริง เจอการทำงานจริง เพื่อให้นักศึกษาสามารถต่อยอดการทำงานในอนาคตได้อย่างมืออาชีพ
 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/18-03-59/6.jpg

 

 

ผศ. ดร. วิไลลักษณ์ สระมูล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานาคร ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 4 เยี่ยมชมดูงานทดสอบเสาเข็มรับแรงดันด้านข้าง (Horizontal Pile Load Test) ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 ณ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (Contract-2: สะพานใหม่-คูคต) ซึ่งในครั้งนี้ทาง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ต้องขอขอบพระคุณผู้จัดการโครงการ วิศวกร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน จากบริษัท UN-SH-CH Joint Venture และ STS Pile Testing Company Limited ที่ให้การอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้
ในการพานักศึกษาไปศึกษาดูงานในครั้งนี้เนื่องจาก ผศ. ดร. วิไลลักษณ์ สระมูล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้สอนนักศึกษาภาคทฤษฎีในรายวิชา งานฐานราก จึงได้เล็งเห็นว่าการดูงานในนี้สามารถนำมาใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบทดสอบฐานราก การทำกำแพงกันดิน และเครื่องมือวัดค่า ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากการศึกษาดูงานครั้งนี้ก็คือ นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการทดสอบเสาเข็มรับแรงดันด้านข้าง จากหน้างานจริง โดยเฉพาะการทดสอบรับแรงดันด้านข้างของเสาเข็มนั้นจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นมากนัก เพราะส่วนใหญ่งานทดสอบเสาเข็มมักจะเน้นที่การรับแรงในแนวดิ่งเป็นหลัก นอกจากนี้นักศึกษาได้เห็นเทคนิคการทำงาน การใช้เครื่องมือตรวจวัดค่าต่าง ๆ ในงานดิน ได้เห็นระบบการป้องกันงานขุดดิน ได้บรรยากาศของการทำงานจริง
 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/18-03-59/5.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/18-03-59/4.jpg

 

 

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/18-03-59/2.jpg

 

สุดท้าย ผศ. ดร. วิไลลักษณ์ สระมูล กล่าวว่า ในการไปศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว (Contract-2: สะพานใหม่-คูคต) ในครั้งนี้ นักศึกษาได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น จากที่เคยเรียนแต่ในห้องเรียน ได้มาเห็นของจริง ได้มีโอกาสซักถามจากผู้มีประสบการณ์ตรง นักศึกษารู้สึกสนุกกับการเรียน มีความคิดที่เชื่อมโยงระหว่างการเรียนทาง ทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ ทำให้นักศึกษามีความมั่นใจในการนำความรู้ไปใช้ในการทำงานมากยิ่งขึ้นในอนาคต เป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/18-03-59/7.jpg

 

<< ย้อนกลับ