ข่าวสาร กิจกรรม

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ไม่ใช่แค่หลักสูตรที่คนรักหุ่นยนต์จะเรียน แต่เป็นหลักสูตรที่ผนวกรวม 3 สาขาวิศวเข้าด้วยกัน


 

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ไม่ใช่แค่หลักสูตรที่คนรักหุ่นยนต์จะเรียน แต่เป็นหลักสูตรที่ผนวกรวม 3 สาขาวิศวเข้าด้วยกัน

 

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ไม่ใช่แค่หลักสูตรที่คนรักหุ่นยนต์จะเรียน แต่เป็นหลักสูตรที่ผนวกรวม 3 สาขาวิศวเข้าด้วยกัน

 

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/11-03-59/5.png

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/11-03-59/6.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/11-03-59/7.jpg

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดสอนอยู่ เป็นหลักสูตรที่หลายคนตั้งคำถามว่าหลักสูตรนี้คืออะไร เรียนอะไร จบไปแล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้าง เพราะเป็นหลักสูตรที่ไม่ค่อยจะมีคนเคยได้ยิน ไม่ค่อยรู้จัก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เกิดจากการผนวกรวม 3 สาขาในสายวิศวกรรมศาสตร์เข้าด้วยกัน นั่นคือ วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของเครื่องจักรกลโรงงาน จำพวกหุ่นยนต์โรงงาน ให้มีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการเรียนการสอนเริ่มต้นตั้งแต่ความรู้พื้นฐานทางวงจรไฟฟ้า การออกแบบวงจรควบคุม การควบคุมเครื่องจักรกลโรงงาน รวมไปถึงการออกแบบเครื่องจักรกลหนักและโครงสร้างของเครื่องจักร อย่างเป็นขั้นตอนดังนี้

1. กฎ และ ทฤษฎีทางวงจรไฟฟ้า
2. การออกแบบวงจรเพื่อควบคุมเครื่องจักร
3. การคำนวณโครงสร้างของวัสดุอุปกรณ์ และการสร้างเครื่องจักรกล
4. การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ด้วยภาษาเฉพาะทาง
5. การออกแบบการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์โรงงาน

การเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติมีการผนวกศาสตร์หลายด้านเข้ามา เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการทำงานอย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมระบบวัดคุม เพื่อรองรับงานภาคอุตสาหกรรมอัตโนมัติของประเทศ เพื่อให้ระบบผลิตมีความทันสมัย แม่นยำ สามารถผลิตชิ้นงานที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานอย่างสูงสุด วิศวกรสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เป็นวิศวกรที่มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่สำคัญทางวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล ระบบวัดคุม และคอมพิวเตอร์ วิศวกรด้านนี้ จะเป็นผู้ที่สามารถนำเอาทฤษฎีในสาขาต่างๆ ดังกล่าวไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมที่ต้องการระบบการผลิตที่ทันสมัย แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้สามารถทำการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนและมีมูลค่าสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือหรือห้องปฏิบัติการที่เด่นๆ ประกอบด้วย

1. ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1
2. ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2
3. ห้องปฏิบัติการ PLC

สำหรับ วิศวกรเมคคาทรอนิกส์ จะมีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านการออกแบบวงจรควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ และมีความสามารถออกแบบโครงสร้างเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ได้ด้วย ทั้งยังสามารถซ่อมบำรุง และ พัฒนาอุปกรณ์เครื่องจักรกลตามความต้องการของโรงงานต่างๆ ได้ ทำให้มีบริษัทองค์กรภาคเอกชน และ โรงงานอุตสาหกรรมทัวไป โรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ หรือ บริษัทที่ใช้สายพานลำเรียง เปิดตำแหน่งต้อนรับวิศวกรเมคคาทรอนิกส์มากมาย

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ ภาควิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ไม่ได้มีแต่การเรียนการสอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนเพียงเท่านั้น แต่เรายังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำทักษะที่ตนเองเรียนไปใช้จริงด้วย อย่างที่จะเห็นได้ว่ามีการจัดแข่งขันหุ่นยนต์ ไม่ว่าจะเป็นงานเล็ก หรืองานใหญ่ก็มักจะมีนักศึกษาใน ภาควิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เข้าร่วมด้วยเสมอไม่ว่าผลจะออกมา แพ้หรือชนะ มันไม่สำคัญเท่ากับประสบการณ์ที่นักศึกษาของเราได้รับนอกห้องเรียนอย่างแน่นอน

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/11-03-59/8.jpg

 

<< ย้อนกลับ