ข่าวสาร กิจกรรม

26 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


 

26 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

27 กุมภาพันธ์ 2559
26 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/04-03-59/1.png

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/04-03-59/6.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/04-03-59/8.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/04-03-59/7.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/04-03-59/9.jpg

 

"วิทยาลัยมหานคร" ได้รับการจัดตั้งขึ้นในยุคที่ประเทศไทยขาดแคลนวิศวกร โดยได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนประเภทเป็น "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร" ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2535 นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยเวลาไม่ถึง 4 ปี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตที่ดี เก่ง พร้อมสู้งาน เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยใช้ชื่อ "วิทยาลัยมหานคร" เมื่อปี พ.ศ. 2533 มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์และทำความร่วมมือทางวิชาการกับ UNSW ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่ UNSW ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการด้วย ในปีถัดมามีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีคณะสัตวแพทยศาสตร์และทำความร่วมมือทางวิชาการกับ Imperial College ประเทศอังกฤษ ซึ่งต่อมาได้มีโอกาสจัดตั้ง The Mahanakorn IC Desigh Lab. เพื่อให้นักศึกษาไทยที่ไปเรียนต่อทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้ใช้ทำงานวิจัยที่นั่นด้วย
ปี พ.ศ. 2536 ได้มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทและได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยจากนั้นมีการทำความร่วมมือทางวิชาการกับ Coventry University และ University of Surrey ประเทศอังกฤษ ในปีถัดมา
 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/04-03-59/2.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/04-03-59/3.jpgหลังจากได้รับการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นการทำวิจัยที่มีคุณภาพ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครคงอยู่มาถึง 26 ปีอย่างมีคุณค่า และหนึ่งสิ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างดาวเทียมขนาดเล็กดวงแรกของประเทศไทย ได้รับนามพระราชทานไทพัฒและส่งขึ้นสู่วงโครจรเมื่อปี พ.ศ. 2541
 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/04-03-59/4.png


จากเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งปัจจุบันมีการเปิดสอนรวม 33 หลักสูตร/สาขาวิชา ทั้งระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี และมีการทำความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับต่างประเทศมากมาย ได้แก่

1.UNSW, ประเทศออสเตรเลีย
2.Imperial College, ประเทศอังกฤษ
3.University of Surrey, ประเทศอังกฤษ
4.Coventry University, ประเทศอังกฤษ
5.Satellite Technology Research Center, ประเทศเกาหลี
6.University of Sydney, ประเทศออสเตรเลีย
7.University of Veterinary Medicine Hannover, ประเทศเยอรมัน
8.China Aerospace Science and Technology Corporation, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
9.Heriot-Watt University, ประเทศสก็อตแลนด์
10.University of Arts London, ประเทศอังกฤษ
11.Tokyo University of Agriculture and Technology, ประเทศญี่ปุ่น
12.University of Sheffield, ประเทศอังกฤษ
13.Kitasato University, ประเทศญี่ปุ่น
14.Oxford Brookes University, ประเทศอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวที่อยู่ในกลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีมาตรฐานในการตรวจสอบ ประเมินสูงที่สุด และเข้มข้นที่สุด แต่ด้วยคุณภาพที่มี ทำให้ได้รับการรับรองมาตรฐานเป็น อันดับ 1 ของประเทศ จากการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) สมศ. ในที่สุด
 

"คงไม่มีเหตุผลใด ทำให้เราหยุดปั้นนักสู้ รุ่นต่อ ๆ ไป"

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/04-03-59/5.jpg

 

<< ย้อนกลับ