ข่าวสาร กิจกรรม

มัลติมีเดียเเละเเอนิเมชัน อาชีพที่ฝัน..กับ..หลักสูตรที่มีอยู่จริง


มัลติมีเดียเเละเเอนิเมชัน อาชีพที่ฝัน..กับ..หลักสูตรที่มีอยู่จริง

 

มัลติมีเดียเเละเเอนิเมชัน
อาชีพที่ฝัน..กับ..หลักสูตรที่มีอยู่จริง

 

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-02-59/2.JPG

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สร้างสรรค์นักศึกษาที่มีคุณภาพในอนาคตกับหลักสูตร
มัลติมีเดียเเละเเอนิเมชัน (MAT)

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดสอนระดับปริญญาตรีทั้งหมด 3 หลักสูตร และวันนี้ทุกคนจะได้มาทำความรู้จักกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียเเละเเอนิเมชัน (MAT) เป็นหลักสูตรซึ่งเหมาะกับคนที่ชอบสร้างสรรค์งานจากคอมพิวเตอร์ ชอบการวาดภาพ ชอบคิดริเริ่มอะไรใหม่ๆ และชอบการจินตนาการ คงมีความสุขไม่น้อยกับการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียเเละเเอนิเมชัน (MAT)
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาระบบงานทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันที่ใช้จริงอย่างสร้างสรรค์ นักศึกษาจะเรียนรู้กระบวนการคิดจนกระทั่งกระบวนการผลิตจริง เริ่มตั้งแต่ Pre-Production, Production และ Post-Production ของงานทางด้านมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

 

หลักสูตรได้ผ่านการพัฒนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนำภายนอก เช่น บริษัท เน็ตดีไซน์กรุ๊ป จำกัด ตลอดจนมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาด้วยการเรียนรู้จากการใช้งานจริงภายในห้องปฏิบัติการและห้องตัดต่อเสียง (Studio Room) เช่นเดียวกันกับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม โดยผู้สำเร็จการศึกษาสามารถที่จะประกอบอาชีพต่างๆ เช่น นักออกแบบกราฟฟิก นักออกแบบสื่อเคลื่อนไหว ผู้สร้างและพัฒนาสื่อดิจิทัล ผู้ดูแลและพัฒนาระบบมัลติมีเดีย และผู้สร้างและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
นอกจากนี้ ผู้ที่จบการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียเเละเเอนิเมชัน (MAT) สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสื่อจากคอมพิวเตอร์ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การสร้างสื่อเสมือนจริง รวมถึงภาพยนต์ ซึ่งมีความสามารถในกระบวนการผลิตได้จริงตามหลักเกณฑ์มาตรฐานอีกด้วย ทำให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานด้านการทำสื่อได้ทุกประเภท และสอดคล้องต่อทุกองค์กร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียเเละเเอนิเมชัน (MAT) ที่มีคุณภาพในหลายๆ ด้านออกสู่สังคม เพราะในปัจจุบันงานแอนิเมชันสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-02-59/3.JPG

 

มั่นใจได้ว่าหากจบไปในสาขานี้มีงานรองรับอย่างแน่นนอน
ตามสโลแกนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครที่กล่าวไว้ว่า
ชื่อนี้การันตีอนาคตการทำงาน

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-02-59/1.png

 

<< ย้อนกลับ