ข่าวสาร กิจกรรม

MUT TOUR วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)


 

 

MUT TOUR วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

คณาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-02-59/15.JPG

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดสอนในหลักสูตรปริญาตรี โท และเอก ซึ่งปริญญาตรีมีเปิดสอนทั้งหมด 4 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร 2 ภาษา (Bilingual Programme) ที่เปิดสอนทั้งหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอนต่อเนื่องด้วย โดยในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ นั้น ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครมีกิจกรรม MUT TOUR ที่เปิดให้โรงเรียนต่าง ๆ พานักเรียน นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฯ อยู่อย่างต่อเนื่อง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 คณาจารย์ นักศึกษาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ได้มาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในกิจกรรม MUT TOUR เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ และได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการใช้ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี มีคณาจารย์ และนักศึกษาแผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรมเข้าเยี่ยมเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้เปิดห้องปฏิบัติการของ 3 สาขาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก็คือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เพื่อให้คณาจารย์ และนักศึกษา ปวส.ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) แผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรมได้เข้ามาเรียนรู้การใช้งานห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนของแต่ละสาขาวิชา ร่วมถึงการเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครด้วย โดย 3 สาขาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดให้เข้าชมล้วนแล้วแต่เป็น สาขาที่นักศึกษากลุ่มดังกล่าว สามารถเข้ามาต่อยอดเรียนต่อการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ทั้งหมด
หากสถาบันการศึกษาใดมีความประสงค์อยากร่วมกิจกรรม MUT TOUR ทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และยินดีต้อนรับ คณาจารย์ และน้อง ๆ จากทุกสถาบัน ให้ได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ทั้งด้านการใช้ชีวิต และการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจในการศึกษาต่อของนักเรียน นักศึกษา
 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-02-59/17.JPG http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-02-59/18.JPG http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-02-59/19.JPG

รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ : fb.com/MUTmahanakorn

 

 

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-02-59/16.JPG

 

มหานคร...เรายินดีที่จะเปิดรั้วมหาวิทยาลัยฯ
เปิดทุก ๆ ห้องปฏิบัติการให้ได้สัมผัสของจริง
ให้ได้เลือกทางเดินแห่งอนาคตด้วยตัวเอง

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-02-59/14.JPG

<< ย้อนกลับ