ข่าวสาร กิจกรรม

ผลิตบุคลากร IT พร้อมเดินหน้าสู่ AEC


 

ผลิตบุคลากร IT พร้อมเดินหน้าสู่ AEC

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-02-59/1.jpg

cr.freepik.com

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เว็บไซต์ www.techtalkthai.com พาดหัวข่าวสิงคโปร์กำลังจะขาดแคลนแรงงาน IT อีกถึง 30,000 ตำแหน่งในปี 2017” โดยเผยว่า สิงคโปร์กำลังประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางด้าน IT ในปัจจุบัน และจะยิ่งขาดแคลนหนักยิ่งขึ้นไปอีกในอนาคต
ในปี 2014 ที่ผ่านมานี้ในสิงคโปร์มีบุคลากรทางด้าน IT อยู่ 150,000 ราย และยังขาดแคนอยู่อีก 15,000 ราย และในปี 2017 นี้ก็คาดว่าสิงคโปร์จะยังคงขาดแคลนบุคลากรทางด้าน IT ในสาย Cyber security, Data Analytics และ Application Development รวมกันอีกกว่า 15,000 ราย รวมทั้งสิ้นแล้วสิงคโปร์จะขาดแคลนแรงงานอีกราว ๆ 30,000 ตำแหน่งเป็นอย่างต่ำ
การตามล่าหาแรงงานทางด้าน IT ในสิงคโปร์นั้นจึงกลายเป็นเรื่องยากในปัจจุบัน และหลาย ๆ บริษัทก็ได้ใช้วิธีการตั้งบริษัทสาขาลูกในประเทศอื่นแทน ตัวอย่างเช่น BST Consulting ที่รับพัฒนา Mobile Application นั้นก็มีนักพัฒนากว่า 100 คน แต่มีเพียง 7 คนเท่านั้นที่ทำงานอยู่ในสิงคโปร์
ในทางกลับกัน เหล่านักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่ทางสาย IT นี้ก็ได้กลายเป็นเหล่าผู้ทรงอิทธิพลที่สามารถเลือกงานในสิงคโปร์ทำได้อย่างค่อนข้างอิสระมากกว่าแต่ก่อน ในขณะที่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google นั้นก็ได้เข้ามาแย่งส่วนแบ่งในตลาดแรงงานที่กำลังประสบภาวะขาดแคลนอย่างหนักนี้เข้าไปอีก
อันที่จริงแล้ว ปัญหานี้ก็ไม่ได้เป็นแค่กับสิงคโปร์เท่านั้น แต่เป็นปัญหากันทั่วโลกเลย ซึ่งถ้ามองให้ดีๆ แล้วถึงแม้จะนับได้ว่านี่เป็นหนึ่งในโอกาสอันดีของเหล่าบุคลากรทางด้าน IT แต่การเลือกเฟ้นงานต่าง ๆ ให้มีความมั่นคงนั้นก็เป็นอีกประเด็นที่สำคัญเป็นอย่างมากในสภาวะเศรษฐกิจ แบบนี้ ส่วนสำหรับนักพัฒนาชาวไทยแล้ว นี่ถือเป็นทั้งข่าวดีและข่าวร้ายไปพร้อม ๆ กัน เพราะถึงแม้แต่ละคนจะมีโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศมากขึ้น เพื่อรับเงินเดือนที่สูงขึ้นรวมถึงเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้กับชีวิต แต่การตั้งธุรกิจ IT ในไทยก็จะยากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะปัญหาขาดแคลนแรงงานที่เกิดขึ้นเป็นลูกโซ่แบบนี้
 

ที่มา: https://www.techtalkthai.com/it-talent-shortage-in-singapore-2017

 

 

จากข่าวข้างต้น เป็นที่มาของการแนะนำหลักสูตรในวันนี้ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานด้าน IT โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเปิดให้มีการเรียนการสอนอยู่แล้วในปัจจุบัน ภายใต้ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย (NETI)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย เป็นหลักสูตรที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันถือเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญต่อการติดต่อสื่อสาร การศึกษา รวมไปถึงแวดวงธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานของหลักสูตร ดังนั้นผู้ที่จบการศึกษาสามารถนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายในการประกอบอาชีพ เช่น วิศวกรเครือข่าย ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่าย เป็นต้น
ทางสาขาได้มีการควบรวมกับหลักสูตรทางด้านระบบเครือข่ายที่เป็นที่ยอมรับในวงการภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ CCNA CCNAS CWNA CEH และครอบคลุมทุกเรื่องของระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต ทำให้นักศึกษาได้ใบรับรองการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์โดยตรง สามารถนำไปประกอบการสมัครงานได้ นอกจากนั้นหลักสูตรจะเน้นทั้งส่วนที่เป็นทฤษฎีและปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง ทั้งในห้องปฏิบัติการและสถานที่จริงทำให้เกิดทักษะในการเรียนรู้และเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานในระหว่างการศึกษา ทำให้เกิดความมั่นใจในการทำงานต่อไปในอนาคต
 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-02-59/2.png

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-02-59/3.png

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-02-59/4.png

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-02-59/7.png

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-02-59/6.png

 

2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นการเรียนการสอนทฤษฏีควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ ในด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนฝึกทักษะทางความคิดและการแก้ปัญหาเพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากการใช้งานอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ และ ซอร์ฟแวร์ ด้วยผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโลกภายในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย มีความเข้าใจและสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ บัณทิตที่จบการศึกษาจะมีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ตลอดจนสามารถบูรณาการกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการที่จะออกแบบและพัฒนาระบบงานทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้สำเร็จการศึกษาสามารถที่จะประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน นักพัฒนาโปรแกรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลและบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล เป็นต้น
 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-02-59/5.png

 

3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียเเละเเอนิเมชัน (MAT)
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาระบบงานทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ที่ใช้จริงอย่างสร้างสรรค์ นักศึกษาจะเรียนรู้กระบวนการคิดจนกระทั่งกระบวนการผลิตจริง Pre-Production, Production และ Post-Production ของงานทางด้านมัลติมีเดียและแอนิเมชัน เพื่อให้บัณฑิตที่จบไปสามารถทำงานได้จริงในภาคอุตสาหกรรม
หลักสูตรได้ผ่านการพัฒนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนำภายนอก เช่น บริษัท Net design ตลอดจนมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาจากการเรียนรู้จากการใช้งานจริงภายในห้อง ปฏิบัติการ ห้องตัดต่อเสียง Studio Room เช่นเดียวกันกับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม โดยผู้สำเร็จการศึกษาสามารถที่จะประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบสื่อเคลื่อนไหว ผู้สร้างและพัฒนาสื่อดิจิทัล ผู้ดูแลและพัฒนาระบบมัลติมีเดีย และผู้สร้างและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-02-59/8.png

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-02-59/9.JPG

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-02-59/10.JPG

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันบุคลากรด้าน IT ที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบัน
ให้ก้าวเข้าสู่การทำงาน ใช้ทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพทั้งในและต่างประเทศ

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://www.it.mut.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร www.mut.ac.th

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-02-59/13.png

 

<< ย้อนกลับ