ข่าวสาร กิจกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล


 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรที่เรียนแล้วต้องบอกต่อ

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-02-59/8.JPG

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-02-59/6.JPG

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-02-59/7.JPG

 

จากที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เคยให้ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์ไปบ้างแล้วก่อนหน้านี้ 2 หลักสูตรครั้งนี้มาทำความรู้จักกับหลักสูตรที่ 3 ก็คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล เป็นสาขาที่ผู้ชายส่วนใหญ่จะชอบเรียนกัน ทั้งที่จริง ๆ แล้วหลักสูตรนี้สามารถเรียนได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง และยังสามารถต่อยอดได้หลากหลายอีกด้วยทั้งเรื่องของการทำงาน และการศึกษาต่อ วิศวกรรมเครื่องกล มุ่งเน้นความรู้ด้านโครงสร้างของวัสดุ โครงสร้างของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่กับที่ หรือมีการเคลื่อนไหว ทั้งสิ่งที่มองเห็น และสิ่งที่มองไม่เห็น การเรียนการสอนจัดเรียงอย่างเป็นระบบทำให้เข้าใจถึงหลักการและแนวคิด อย่างเป็นขั้นตอน และสามารถออกแบบสิ่งต่าง ๆ ให้ทำงานสอดคล้องกันได้อย่างลงตัว ดังนี้

1. กฎของวัสดุ วัตถุที่เคลื่อนที่และไม่เคลื่อนที่
2. กฏการรับและถ่ายแรง กระจายแรง กฏความสมดุลย์
3. การออกแบบวัสดุเพื่อควบคุมการเปลี่ยนคุณสมบัติของสิ่งที่เคลื่อนไหวและไม่เคลื่อนไหว รอบวัสดุนั้น ๆ การใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักรในการผลิตวัตถุต่างๆ ทางเครื่องกล
4. การใช้งานเครื่องมือวัดเพื่อควบคุมการออกแบบ และผลลัพธ์ของสิ่งวัตถุเมื่อมีการใช้งานในสภาพต่างๆ

จุดเด่น ด้านการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นักศึกษาจะได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานที่จำเป็นของวิศวกรรมเครื่องกล โดยเรียนรู้เกี่ยวกับสภาวะและพฤติกรรมต่างๆ ของของไหลความร้อน และ ของแข็ง นอกจากนี้ทางภาควิชาเน้นไปที่ระบบการผลิตของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล ที่ได้นำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยทำงานในด้าน CAD, CAM, CAE เน้นไปที่ภาคปฏิบัติ มีทั้งเครื่องมือและห้องปฏิบัติการที่โดดเด่นคือ

1. ห้องปฏิบัติการ CNC มีเครื่องจักร CNC (Mazak, Sodick, Makino)
2. ห้องปฏิบัติการด้าน sensor และระบบวัดด้วยคอมพิวเตอร์ (Kistler, LabVIEW, MATLAB)
3. ห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ CAD, CAM, CAE (AutoDesk, Catia)
4. ห้องปฏิบัติการการผลิตอย่างรวดเร็ว (Rapid Prototype: SLS, SLA, GOM)
5. ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดละเอียด CMM, profile projector, ULM, LIS, process calibrator
 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-02-59/9.JPG

 

 

อาชีพที่รองรับ สำหรับ วิศวกรเครื่องกล จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ คุณภาพของอุปกรณ์ สามารถวิเคราะห์การทำงานของวัสดุ และชิ้นงานต่างๆ ทั้งในเชิงโครงสร้าง ความสามารถในการรับน้ำหนัก การบิดงอ การคืนรูป การกลายสภาพ การถ่ายเทความร้อน แรงดัน ฯลฯ ส่งผลให้โรงงานผลิต ธุรกิจทั้งเอกชน และภาครัฐ หลายหลายประเภทธุรกิจมีความต้องการวิศวกรเครื่องกลเข้าร่วมงาน หากเรียนจบระดับปริญญาตรีในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สามารถต่อยอดเรื่องการศึกษาต่อได้ ในระดับปริญญาโท-เอก ทั้งในและต่างประเทศในสาขาเครื่องกล พลังงาน อุตสาหการ Manufacturing Mechatronics และ MBA. ความเชื่อที่ว่า วิศวกรเครื่องกล ต้องทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเพียงเท่านั้นคงเป็นความเชื่อที่ผิดไปเสียแล้ว เพราะ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายแขนงมากจริงๆ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ผู้เรียนจะสัมผัสกับประสบการณ์จริง ได้เรียนรู้ผ่านอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการจริงที่ทันสมัย จะได้เปิดประสบการณ์ใหม่และนักศึกษาที่จบไปจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ควรภาคภูมิใจ และมั่นใจได้ว่าคุณจะเป็น วิศวกร ที่มีคุณภาพอย่างแน่นอน
 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/05-02-59/10.JPG

 

<< ย้อนกลับ