ข่าวสาร กิจกรรม

“สตรีตัวอย่างแห่งปี” อาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม


 

สตรีตัวอย่างแห่งปี
อาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม
ที่ปรึกษาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/29-01-59/7.JPG

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม ที่ปรึกษาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ รางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปีประจำปีพุทธศักราช 2558 สาขา บริหารจัดการองค์กรการศึกษา ภายในงานบรรยายพิเศษเรื่องบทบาทสตรีไทยกับการพัฒนาประเทศเมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้
 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/29-01-59/8.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/29-01-59/9.JPG http://www.mut.ac.th/uploaded/news/29-01-59/10.JPG

 

นับว่าเป็นความปิติยินดียิ่ง ที่บุคคลสำคัญท่านหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลอันมีเกียรตินี้ และยิ่งไปกว่านั้น พวกเราชาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีความประทับใจอย่างสุดซึ่ง ที่ท่าน อาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม ได้กล่าวกับพวกเราว่าในเมื่อทางมหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนดิฉัน ดิฉันจึงต้องนำรางวัลนี้กลับมาให้ได้ และขอมอบรางวัลนี้ให้เป็นรางวัลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 

ความดี คนเรานี่ดีใด....ดีน้ำใจที่ให้แก่คนทั้งปวง
เพชรดีมีหนึ่งในร้อยดวง.....ร้อยคนมีหนึ่งเท่านั้นเอย

 

 

<< ย้อนกลับ