ข่าวสาร กิจกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ศักยภาพเทียบเท่าระดับสากล


 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ศักยภาพเทียบเท่าระดับสากล

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/26-01-59/1.JPG

 

หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อเสียงของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร แต่จริงๆแล้วที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ไม่ได้มีชื่อเสียงด้านงานวิศวะเพียงอย่างเดียวเท่านั้น งานทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือว่า IT ก็มีชื่อเสียงไม่แพ้กัน วันนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจะกล่าวถึง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ว่าหลักสูตรนี้ไม่ธรรมดา และมีความน่าสนใจมากจริงๆ
สำหรับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เน้นการเรียนการสอนทฤษฏีควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ ในด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนฝึกทักษะทางความคิดและการแก้ปัญหาเพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาระบบ ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/26-01-59/3.JPG http://www.mut.ac.th/uploaded/news/26-01-59/4.JPG

 

 

นักศึกษา สามารถเรียนรู้จากการใช้งานอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ และ ซอร์ฟแวร์ ด้วยผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโลกภายในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย มีความเข้าใจและสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ บัณทิตที่จบการศึกษาจะมีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ตลอดจนสามารถบูรณาการกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการที่จะออกแบบและพัฒนาระบบงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถที่จะประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน, นักพัฒนาโปรแกรม, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, ผู้ดูแลและบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล หรือจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประดิษฐ์ และสร้างสรรค์งานสื่อที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ทุกชนิดทั้งงานภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สื่อประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ การสร้างตัวละครเคลื่อนไหวประกอบการสร้างภาพยนต์ ทำให้ความหลากหลายในงานที่มีการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในองค์กร สื่อที่ส่งไปยังหน่วยงานอื่น แม้กระทั้งสื่อใช้สำหรับโฆษณาประชาสัมพันธ์บริษัท รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ทาง social media ที่นิยมมากในปัจจุบันมีงานรองรับในหลากหลายแขนง

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/26-01-59/2.JPG

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีอยู่แล้ว จึงเชื่อใจและมั่นใจได้ว่านักศึกษาที่จบไปในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มีศักยภาพเทียบเท่าระดับสากล นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครไม่ใช่แต่เพียงเรียนเก่ง เรียนดี อย่างเดียวเท่านั้น แต่สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไปปรับใช้กับการทำงานในอนาคตได้

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/26-01-59/5.jpg

 

 

<< ย้อนกลับ