ข่าวสาร กิจกรรม

“เล่นดิน” (Len-Din) ถ้ารู้จักดินได้ การวางแผนเพาะปลูกพืชก็ง่ายขึ้น


เล่นดิน” (Len-Din)
ถ้ารู้จักดินได้ การวางแผนเพาะปลูกพืชก็ง่ายขึ้น

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/15-09-58/1.JPG

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/15-09-58/3.JPG

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/15-09-58/4.JPG

เล่นดิน” (Len-Din) เครื่องตรวจสอบและพัฒนาดิน ผลงาน นศ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เพื่อให้เกษตรกรรู้จักดิน ผ่าน Application บน Smart Phone
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่นักศึกษาได้นำความรู้จากหลักการและทฤษฎีมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ให้ได้มีนวัตกรรมที่ใช้ง่ายและใช้ได้จริง มาช่วยในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ นับเป็นหัวใจสำคัญที่มหาวิทยาลัยฯ ปลูกฝังมาโดยตลอด

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/15-09-58/2.JPG

นายศรัญญู รุ่งตระกูลชัย (ฟลุ๊ค) นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และเพื่อนนักศึกษาจากต่างสถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีชื่อว่าเล่นดิน” (Len-Din) ขึ้น เป็นเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพดินที่วิเคราะห์ว่า ดินในพื้นที่ตรวจสอบนั้นเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชชนิดใด และต้องปรับปรุงดินด้วยการเติมธาตุอาหารให้เหมาะสมแก่พืชที่ต้องการเพาะปลูกได้อย่างไร ซึ่งศรัญญู เล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นในการพัฒนาเครื่อง เล่นดินว่า เขาและเพื่อนนักศึกษาจากสถาบันอื่น ๆ รวมตัวกันในการประกวดนวัตกรรมของบริษัทไอทียักษ์ใหญ่แห่งหนึ่ง ในหัวข้อเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และได้มองหาว่าอะไรคือปัญหาของความมั่นคงอาหาร เราพบว่าพืชผลหรือเนื้อสัตว์ต่าง ๆ นั้นมาจากการเกษตร ถ้าเกษตรกรเพาะปลูกพืชแล้วได้ผลผลิตไม่ดี ก็ทำให้ความมั่นคงทางอาหารสั่นคลอน สิ่งที่เป็นตัวกำหนดว่าเกษตรกรจะได้ผลผลิตดีหรือไม่คือดิน แล้วเราก็ได้รู้จักโครงการแกล้งดินของในหลวงซึ่งเป็นโครงการปรับปรุงดิน ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสว่า

 

"เมื่อดินดีก็ทำให้ปุ๋ยทำงาน เมื่อปุ๋ยทำงานก็จะได้ผลผลิตที่ดี"
 

จากแรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความรู้ ทำให้ผลงานเล่นดินได้รับรางวัล Investor Award และ VIP Popular Vote 2014 จากการนำเสนอผลงานภายในงานเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยีพบนักลงทุน 2014” ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท สามารถคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ และเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยีเพื่อเฟ้นยอดนักคิดนักพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ ภายใต้รางวัล SAMART Innovation Award ประจำปี 2014
 

ทำความรู้จักกันอีกหน่อย กับ เล่นดินหน้าตาเป็นอย่างไร?? ทำงานยังไง?? เพื่ออะไร??

 

 

<< ย้อนกลับ