MAHANAKORN The MUSEUM of ARTS & TECHNOLOGY

MMAT

 

MAHANAKORN The MUSEUM of ARTS & TECHNOLOGY เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวม ความสำเร็จ และความภาคภูมิใจ ที่เป็นเกียรติประวัติ ของอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ผสมผสานกับการออกแบบที่ลงตัว ของศิลปะและเทคโนโลยี

ด้วยแนวคิดริเริ่มจากอาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม ผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของมหาวิทยลัยเทคโลโลยีมหานคร ต้องการที่จะพัฒนาสถานที่นี้ ซึ่งเดิมเป็นลานกิจกรรมอเนกประสงค์ ให้เป็นแหล่งศูนย์รวมภมิปัญญาของอาจารย์และนักศึกษา เพื่อเป็นเกียรติประวัติ และความภาคภูมิใจในผลงาน รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน และรุ่นต่อๆ ไป จึงรวบรวมผลงานถ่ายทอดเรื่องราวในอดีต “กว่าเราจะมาได้ถึงทุกวันนี้ เราผ่านอะไรมาบ้าง”

กว่า 3 ปีในการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยดูแลการก่อสร้างเป็นอย่างดี เพื่อให้ได้ศาสตร์ และศิลป์ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว และนี่คือส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่เราภาคภูมิใจ จากรุ่นสู่รุ่น