จากใจพ่อแม่ | จากใจนักศึกษา

จากใจพ่อแม่ | จากใจนักศึกษา

   นักเรียน....จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
             มีนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานครสมัครเรียนคณะ วิศวกรรมศาสตร์  4  ปี  กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและน้องๆ ได้ขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการลงทะเบียน การกู้ยืมและอื่นๆ
             ทีมงานได้สัมภาษณ์ นายจักรกฤษณ์ พันธุลี(บอล), นายสุริยา พลดำ(ตูม), นายกิติชัยจำเริญดี(เบียร์), นายปิยณัฐ เผือกน้อย(ซี๊ด), นายณัฐพล ศรีประพัติ(มีน) ว่าอยากมาเรียนที่มหาลัยเทคโนโลยีมหานครมากๆ เพราะมีรุ่นพี่ ญาติพี่น้อง และ อาจารย์ที่วิทยาลัย ได้ศึกษาอยู่ที่มหาลัยฯแห่งนี้ และพอจบการศึกษาก็ได้งานทำดี มีบริษัทต่างๆรับนักศึกษาที่จบจากมหาลัย-เทคโนโลยีมหานคร เข้าทำงานเป็นจำนวนมาก

    คฑาพร คำทิพย์ (โจโจ้)
             คฑาพร คำทิพย์ (โจโจ้) จบจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา จ.เชียงใหม่ ได้เกรดเฉลี่ย 3.65 เหตุผลว่าทำไมถึงมาเรียนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เพราะอาจารย์ที่ปรึกษาประจำห้องผม ท่านได้จบมาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ท่านได้แนะนำว่า หากตัวคุณสอบมหาลัยฯรัฐไม่ได้ หรือไม่สมดังหวังตั้งใจไว้ อาจารย์อยากบอกว่ายังมีมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดี ที่เรียนเหมือนมหาลัยฯรัฐ นั้นยังมีอยู่ และแผนการเรียนที่เคร่งครัดที่เข้มข้นกว่ามหาลัยเอกชนทั่วไปแต่อยู่ที่คุณจะตั้งใจ และจริงจังที่จะเรียนรู้กับสิ่งที่คุณกำลังจะก้าวไปหรือเปล่า”
             “ผมคิดว่าผมทำได้ เพราะผมชอบในด้านนี้ และจะพยายามเรียนรู้ให้มากที่สุดและเพื่อเป็นการฝึกฝนตัวเอง ให้มีระเบียบวินัยกับตัวเองมากขึ้น และเป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าคุณทำตัวเองให้ดีพอหรือยัง และพร้อมจะพัฒนาไหม และเป็นการพิสูจน์ใจตัวเราเองที่จะก้าวผ่านการเรียนรู้ให้ไปถึงฝั่งฝันที่เราตั้งใจไว้ สู้ๆๆครับ”

    เพื่อนบ้าน....ใกล้เคียงจากโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
            ทีมงานสำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการได้ออกไปแนะแนว แจกเอกสารเกี่ยวกับนักศึกษาโควต้าที่โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ได้ผลการตอบรับจากนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ทั้งทางออนไลน์และมาสมัครกับทางมหาลัยโดยตรง ได้แก่ นางสาวพิมศิริ สิทธิ์พงษ์(น้องกุ๊ก), นางสาวอภิญญา โพธิ์ใหญ่(น้องไอซ์), นางสาวชนกนันท์ ซอและห์(น้องนาน่า), นางสาวมัชลิน เซ้นโส(น้องจู), นางสาววาสนา โซ๊ะมินทร์(น้องดะห์) มี 5 สาวน้อยจากโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกได้เดินทางมาสมัครเรียนทันที

   จากใจนักศึกษา...รายงานตัวเป็นรายแรก
ได้รหัสนักศึกษา .......001
            
              สมัครและรายงานตัวลงทะเบียนเป็นรายแรกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รหัสนักศึกษา 551184001 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ซีบอกว่า “พี่ชายเป็นนายแพทย์ จบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนะนำว่าถ้าต้องการเป็นวิศวะ เรียนที่ ม.เทคโนโลยีมหานครดีที่สุด เพราะเป็นอันดับ 1 ทางด้านนี้” และซีก็ได้ดูข้อมูลในเว็บไซต์ประกอบด้วย พร้อมทั้งได้มาสำรวจและดูห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง เมื่อ 3 เดือนก่อนนี้ ทำให้ตัดสินใจทันที เมื่อมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร จึงรีบมาสมัครและลงทะเบียนเรียนทันที ในตอนแรกทางบ้านต้องการให้เรียนมหาวิทยาลัยใกล้บ้าน เพื่อความสะดวก คือแถบจังหวัดชลบุรี แต่เมื่อไปติดต่อแล้วพบว่าค่าเทอมไม่แตกต่างกันเลย แต่ความโดดเด่นและชื่อเสียงทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ของม.มหานคร จะดีกว่าจากการจัดอันดับที่ผ่านมา จึงตัดสินใจมุ่งมาสมัครเรียนที่ ม.มหานคร ทันที
              ซีเสริมเพิ่มเติมอีกว่า “ผมจะพาเพื่อนมาสมัครด้วยนะครับ” ทีมงานขอต้อนรับนักศึกษาสู่รั้วมหานคร ด้วยความเต็มใจยิ่ง