ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Follow Us

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์: 0-2988-3655,

0-2988-3666 ต่อ 1105-1107

สายตรง: 0-2988-4021-4

CALL E-MAIL