ศิลปวัฒนธรรม

ศิลปวัฒนธรรม

 วันไหว้ครู 2559

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดพิธีไหว้ครูที่เป็นเอกลักษณ์ทางประเพณีอันดีงามของชาวไทยที่ศิษย์ให้ความเคารพเทิดทูนครูบาอาจารย์ ผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับศิษย์ด้วยความรัก ความเมตตาและปรารถนาดี ครูจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญ ครูเป็นผู้ให้ความรู้ความคิด สติปัญญาชี้ทางสว่างให้กับชีวิตนั่นเอง ประเพณีการไหว้ครูจึงยังคงสืบทอดต่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้

 

 วันแม่ 2559

เฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
    วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักในพระราชกรณียกิจ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ทำให้ประชาชนต่างชื่นชมยินดีในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ได้เป็นแม่ของทุกคนทั้งประเทศที่คอยให้ความรักและความอบอุ่นลูกอย่างต่อเนื่อง ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจึงได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้บุคลากร และนักศึกษาได้แสดงความรัก เคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ เพื่อให้เกิดความผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก จึงได้จัดทำโครงการงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ....รับชมภาพบรรยายกาศ

 

 วันพ่อ 2558

ม.มหานครเทิดพระเกียรติ พ่อของแผ่นดิน
    วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรมยิ่งใหญ่เทิดพระเกียรติ "พ่อของแผ่นดิน" 88 พรรษา มหาราชา ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมเปิดกรวยดอกไม้ จุดเทียนชัยถวายพระพร ร่วมขับร้องเพลงสดุดีมหาราชา และกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยาน โครงการ BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ ระยะทาง 9.9 กิโลเมตร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สิ้นสุดที่โรงเรียนวัดแสนเกษม พร้อมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ถวายสังฆทาน มอบหนังสือเข้าห้องสมุด แจกไอศกรีม ให้น้องๆ อนุบาลและประถมศึกษากว่า 250 คน ....ชมภาพบรรยากาศ และขอขอบคุณภาพสวยๆ จากนายกสโมสรนักศึกษา นายเกริกกฤษดา ทองสวัสดิ์....

 

 วันไหว้ครู 2558

พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2558
    ปาเจราจริยา โหนฺติ คุณุตฺตรานุสาสกา วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อสืบสานประเพณีไทยที่ดีงาม ที่ศิษย์ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ อย่างอ่อนน้อม งดงาม ทั้งกาย วาจา ใจ ภายในงานได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ ผู้บริหาร และคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีนักศึกษาใหม่ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าและสโมสรนักศึกษา คณะต่างๆ อาทิ วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรปกติและหลักสูตรสองภาษา คณะบริหารธุรกิจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมสำคัญกันเต็มห้องประชุมใหญ่ ชมภาพบรรยากาศ

 

 วันแม่ 2558

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
    ......เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี ทรงมีพระชนมมายุ 83 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน ด้วยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558 โดยภายในงานมีการเปิดกรวยดอกไม้ถวายพระพร ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จุดโคมเทียนถวายพระพร ร่วมขับร้องเพลงสดุดีมหาราชา-มหาราชินี และรับชม MV พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผ่านสารคดีประกอบบทเพลง "แม่ของคนไทย" สร้างความปลาบปลื้มปิติยินดี แก่ครูอาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนแขกที่ให้เกียรติมาร่วมงาน...... ......ผู้ร่วมงานทุกท่านยังสามารถมาลงนามที่สมุดลงนามถวายพระพร ที่ชั้น 1 อาคาร A หน้าสำนักประชาสัมพันธ์ เชิญรับชมภาพและคลิบบรรยากาศค่ะ

 

 วันสงกรานต์ 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร...อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลวันสงกรานต์ของไทย ณ บริเวณโถงด้านหน้าสำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ อาคาร A......เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน....

 

 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
    วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดงานยิ่งใหญ่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "แม่ของแผ่นดิน" ภายในงานคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า 
    โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม ที่ปรึกษาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ถวายพระพร และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร้องเพลงสดุดีมหาราชา-มหาราชินี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กันอย่างพร้อมเพรียงกัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ....ข้าพระพุทธเจ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

 งานวันลอยกระธงประจำปี 2557

“มหานคร สืบสานประเพณีลอยกระทง ๒๕๕๗”
     วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ, สำนักหอสมุด และสโมสรนักศึกษา ร่วมกันจัดงาน "มหานคร สืบสานประเพณีลอยกระทง ๒๕๕๗" ณ โถงด้านหน้าสำนักประชาสัมพันธ์ฯ อาคาร A ภายในงานมีกิจกรรมสอนการทำกระทงพื้นฐาน
     โดยวิทยากรถ่ายทอดความรู้และทักษะในการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ..นายณัฐจิรัฎฐ์ ภัทรนันท์ทัต (นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ ๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์) และได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม เป็นประธานในพิธี และประธานการตัดสินการประกวดประดิษฐ์กระทงจากใบตอง ...ชมภาพผู้ชนะเลิศการประกวดและภาพบรรยากาศภายในงาน

 

 วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557

“ม.เทคโนโลยีมหานคร จัดงานยิ่งใหญ่เทิดพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน”
     วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ณ Mahanakorn Museum of Arts and Technology : MMAT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะทำงานจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช และ พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวา มหาราช ยังความปลาบปลื้มยินดีมาสู่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเป็นอเนกอนันต์ นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยทุ่มเทแรงกายและแรงใจ จัดตกแต่งสถานที่งดงาม ผู้เข้าร่วมงานแต่งกายสวยงาม ด้วยผ้าไทยสีเหลือง
    ทั้งหมดนี้ทำขึ้นเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน สำหรับกิจกรรมในปีนี้ ประกอบด้วย การเปิดกรวยดอกไม้ถวายพระพร, การจุดเทียนชัยถวายพระพร และร่วมขับร้องเพลง “สดุดีมหาราชา”, การแสดงรำถวายพระพร ชุด ระบำเทพบันเทิง โดยผู้แทนนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง ชุด ในหลวงของแผ่นดิน จากนักศึกษาทุนพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, วีดิทัศน์ประกอบเพลง “ทรงพระเจริญ” และกิจกรรมประมูลของ ของผู้บริหาร รายได้จะน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ในมูลนิธิของพระองค์ท่านต่อไป